Partners

Nieuw op Onderwijskennis.nl: rekenen en formatief evalueren

Op onderwijskennis.nl verschenen er nieuwe themapagina’s met toegankelijke kennis uit onderzoek, praktische handvatten en praktijkvoorbeelden over rekenen en formatief evalueren.

Nieuw op Onderwijskennis.nl: rekenen en formatief evalueren

Onderwijskennis.nl verbindt onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk en is een dienst van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Onlangs verschenen er nieuwe themapagina’s met een bundeling van toegankelijke kennis uit onderzoek, praktische handvatten en praktijkvoorbeelden.

Rekenen in het po, sbo, so  vso

De ontwikkeling van de rekenvaardigheid vraagt al aandacht vanaf groep 1 van de basisschool tot en met het voortgezet onderwijs. Wat maakt het wiskunde-rekenonderwijs effectief? Hoe kunnen leraren rekenzwakke leerlingen in het s(b)o en vso het meest effectief ondersteunen? Op diverse themapagina’s over rekenen vind je kennis, tips en handvatten om met deze en andere vraagstukken aan de slag te gaan.

Formatief evalueren in het mbo en ho

Hoe kunnen docenten in het mbo of hoger onderwijs het interactieve proces van formatief evalueren vormgeven en wat vraagt dit van hen? Op de themapagina Formatief evalueren in het mbo en ho lees je meer over:

•               De samenhang tussen formatief en summatief evalueren

•               De vijf fasen van de cyclus van formatief evalueren

•               Misconcepties over formatief evalueren

•               Formatief evalueren als interactief proces tussen docent en student(en)

•               Professionalisering in formatief evalueren: verschillende ontwikkelingsfasen

Benieuwd naar wat we weten uit onderzoek over de belangrijkste onderwijsthema’s? Neem een kijkje op Onderwijskennis.nl.