Nieuws

Nieuw nummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Het eerste nummer van 2020 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders staat online! Met een praktijkvoorbeeld beeldbegeleiding, onderzoek naar duostages en 5 andere interessante artikelen die je  - na inloggen - vindt in onze mediatheek.

Nieuw nummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Wat vind je in dit nummer van TvL?

Een training voor lerarenopleiders over beeldbegeleiding als opleidingsdidactiek

Vincent Klabbers geeft in dit praktijkvoorbeeld een beschrijving en verantwoording van de wijze waarop opleiders van Hogeschool de Kempel getraind zijn in deze opleidingsdidactiek. Beeldbegeleiding is een vorm van individuele coaching met als doel het verder professionaliseren van (aanstaande) leraren.

Een leerlijn ‘diversiteit’ voor de Educatieve Master Audiovisuele en Beeldende Kunsten

Indra Beunckens beschrijft in haar praktijkvoorbeeld het gedachtegoed achter het ontwerp van de opleiding Audiovisuele en Beeldende Kunsten bij de Vlaamse Hogeschool PXL. Bij het ontwerp is het 4C-ID model toegepast om te zorgen voor authentieke leeractiviteiten met een toenemende complexiteit en waarbij de zelfstandigheid van de studenten gaandeweg toeneemt.

Leerkansen maximaliseren in en door een krachtige erfgoedomgeving. Een interdisciplinaire good practice voor het beroepsonderwijs

Paul Janssenswillen, Wil Meeus en Inge Placklé doen verslag van een nieuwe methodiek in hun artikel. Een interdisciplinaire good practice voor het beroepsonderwijs’. Via co-design met verschillende partners uit de erfgoedsector, het voortgezet beroepsonderwijs en de lerarenopleiding is aan de hand van een casus over erfgoededucatie een krachtige leeromgeving ontworpen voor het beroepsonderwijs. Centraal in de casus stonden uitdagende leertaken in authentieke historische contexten. Leerlingen losten levensechte problemen op en ontwierpen uiteindelijk zelf een eigen virtueel museum.

Duo stages. Een onderzoek naar het lopen van stage in tweetallen

Marielle Theunissen en Marja Poulussen schreven een onderzoeksartikel over het lopen van stage in tweetallen. Hoewel de duo-stage is ontstaan vanuit een gebrek aan stageplaatsen waren de auteurs benieuwd of het gezamenlijk stagelopen ook kan bijdragen aan het toenemende collaboratieve karakter van het leraarsberoep. In dit artikel doen ze verslag van een exploratief onderzoek naar de ervaringen van studenten en begeleiders met duo-stages. Hierbij is gekeken naar de vormen, de voor- en nadelen en de voorwaarden voor duo-stages.

Eerherstel voor het leesseminarie. Naar een ‘slow pedagogy’ in professionele ontwikkeling

Geert Kelchtermans geeft in zijn artikel een voorbeeld van een nieuwe methodiek. Hoewel: is dit wel een nieuwe methodiek? Geert stelt zelf dat het lezen en bespreken van een tekst een van de werkvormen is die sinds mensenheugenis wordt toegepast in het hoger onderwijs. In zijn artikel pleit Geert voor het koesteren van deze werkvorm vanwege het grote pedagogisch potentieel.

Persoonsvorming in het basisonderwijs: hoe bereidt de lerarenopleiding toekomstige leraren hierop voor?

Conny Jansen en Monique Volman doen verslag van hun verkennend onderzoek naar persoonsvorming in het basisonderwijs. Persoonsvorming is, naast kwalificatie en socialisatie, een van de hoofddoelen van het onderwijs. Lerarenopleidingen voor het basisonderwijs hebben daarom een taak in het voorbereiden van studenten op hun rol in de persoonsvorming van hun (toekomstige) leerlingen. Er is echter weinig bekend over de wijze waarop lerarenopleidingen vorm geven aan deze taak. Jansen en Volman interviewden 17 lectoren, docenten en onderzoekers van 12 pabo’s, met als doel hier meer inzicht in te krijgen.

Mind the gap: Unraveling learner success and behavior in Massive Open Online Courses

Emmy Vrieling-Teunter bespreekt het proefschrift van Maartje Henderikx (2019). Maartje promoveerde hierop in september 2019 aan de Open Universiteit Heerlen.

Ga naar de mediatheek om de artikelen te lezen.