Publicaties

Nauwgezetheid verklaart voorsprong vrouwen bij studiesucces

Vrouwelijke studenten zijn in het hoger onderwijs in de meerderheid, halen hogere cijfers, meer studiepunten en studeren vaker af dan hun mannelijke studiegenoten.

Nauwgezetheid verklaart voorsprong vrouwen bij studiesucces

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht (pdf) zochten een verklaring gezocht in het verschil tussen de nauwgezetheid van vrouwelijke en mannelijke studenten. Nauwgezetheid is gezien als een  optelsom van werklust, betrouwbaarheid, georganiseerd zijn, ambitie, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Uit het onderzoek is gebleken dat nauwgezetheid het persoonlijkheidskenmerk is de dat studiesucces als beste voorspelt en dat vrouwen nauwgezetter zijn dan mannen, ongeacht hun etnisch achtergrond.

De onderzoekers sluiten niet uit dat ook andere persoonlijkheidstrekken die vrouwen vaker of meer hebben, zoals samenwerkings- en communicatievaardigheden, een rol spelen in het verschil tussen de prestaties van vrouwen en mannen. ‘Nauwgezetheid’ kan als maatstaf gebruikt worden bij toelatings- en selectieprocedures in het hoger onderwijs. Het meten daarvan kan ook zichtbaar maken welke studenten ondersteuning op dit onderdeel nodig hebben.