Nieuws

Mooie gesprekken tijdens eerste webinar De Staat

Onder leiding van enkele auteurs van De Staat ontstonden mooie gesprekken over de rollen van lerarenopleiders én de vraag wie lerarenopleiders eigenlijk zijn.

30 november vond het eerste webinar plaats naar aanleiding van de online publicatie De Staat van de Lerarenopleider. Na een korte pitch gingen de deelnemers in subgroepen in gesprek met de auteurs. 

Lerarenopleiders vormen een veelzijdige en diverse beroepsgroep, een beroepsgroep die veel met elkaar deelt én onderling verschillend is, zo startten Paulien Meijer en Martine van Rijswijk de pitch over hun hoofdstuk. “Wie zijn lerarenopleiders” is niet een vraag die je alleen zou moeten beantwoorden, je bent ook lid van een team. Het voeren van een professionele dialoog over “wie zijn wij” is essentieel voor de hele beroepsgroep. In een breakout room werd vervolgens uitgewisseld wat er nodig is om binnen een team of organisatie hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wie is precies dat team, en hoe voer je die dialoog in een groter samenwerkingsverband? Juist omdat er geen sluitend antwoord is op de vraag de vraag wie lerarenopleider is, is er ruimte voor gesprek.

Rollen van lerarenopleiders

Jurrien Dengerink en Bruno Oldeboom gingen in op de rollen van lerarenopleiders, zoals leraar van leraren, onderzoeker en curriculumontwikkelaar. Deze rollen kunnen je bewust maken uit welke componenten identiteit bestaat. Naast de rollen worden ook verschillende doelgroepen onderscheiden, zoals aanstaande leraren, ervaren leraren en beleid en onderzoek. Hierdoor ontstaat een netwerk van mogelijkheden. Dit maakt het beroep van lerarenopleider een complex beroep, maar ook een beroep met veel mogelijkheden voor professionalisering en ontwikkeling. In de subgroep vulden de deelnemers een schema in waarin ze de rollen van lerarenopleiders en de verschillende doelgroepen met elkaar gecombineerd konden worden. Zo ontstond een gesprek over de combinatie(s) van rollen en doelgroepen die meer aandacht zouden moeten krijgen in je eigen werk én binnen het team waarin je werkt.

Over de webinars

Velon organiseert de komende tijd webinars rondom De Staat van de Lerarenopleider. De webinars zijn een verjaardagscadeautje in het kader van het 45-jarig jubileum van Velon. Tijdens een webinar ga je met de auteurs van De Staat en met collega’s in gesprek over de inhoud van de verschillende hoofdstukken. 

Dit was het eerste webinar. Meld je aan voor: 

Webinar 2: De Staat van de Lerarenopleider
Webinar 3: Anja Swennen
Webinar 4: De Staat van de Lerarenopleider