Onderzoek

MOOC’s zijn zeer geschikt voor docentprofessionalisering

In opdracht van de Europese Teacher Academy is onderzocht of MOOC’s (Massive Open Online Courses) goede professionaliseringsactiviteiten zijn.

MOOC’s zijn zeer geschikt voor docentprofessionalisering

Eerder Europees onderzoek wees al uit dat docenten weinig ruimte hebben om aan hun professionele ontwikkeling te werken en dat die ruimte in het afgelopen decennium niet is vergroot. Omdat een groot deel van de professionaliseringsactiviteiten op fysieke locaties plaatsvindt, is het niet verrassend dat deze barrières bestaan, schrijven die Europese onderzoekers. Online cursussen kunnen een oplossing bieden; ze zijn flexibeler, geven docenten meer mogelijkheden om deelname af te stemmen met hun werkrooster en nemen de barrière van reiskosten weg. Daarom de vraag of de MOOC’s een goed alternatief zijn. 

De Europese Commissie heeft in 2017 de Teacher Academy opgericht, een platform dat zogeheten Massive Open Online Courses (MOOCs) aanbiedt. In de afgelopen jaren heeft deze Academy 24 MOOCs aangeboden en hebben bijna 48.000 docenten deelgenomen aan een of meerdere cursussen. Onderzoekers, tevens adviseurs bij de Academy, gebruiken deze casus om te onderzoeken in hoeverre MOOCs werkelijk in staat zijn de professionele ontwikkeling van docenten te faciliteren.

MOOCs blijken een geschikt format te zijn voor docentprofessionalisering. Veel docenten volgens MOOCs, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Uit een Grieks onderzoek blijkt dat ze MOOCS vaak afronden en ze zeer tevreden zijn over de impact van de MOOCs op hun eigen onderwijspraktijk.  

De MOOCs van de Teacher Academy zijn sterk gericht op de praktijk van het onderwijs, schrijven de onderzoekers. Rondom de inhoudelijke basis, die veelal bestaat uit praktijkvoorbeelden en observaties, van de MOOCs wordt geprobeerd een gemeenschap van deelnemers op te bouwen waarin men ervaringen en expertise met elkaar deelt. Daarnaast wordt in de cursus vooral materiaal gebruikt dat de deelnemende docenten zelf aandragen, wat de gesprekken over en reflecties op de dagelijkse praktijk van het onderwijs moet stimuleren. Aan het eind van de cursus wordt dat product middels peer review beoordeeld.

Bron en verder lezen: Science Guide.