Nieuws

Miranda Timmermans, gast-hoofdredacteur van de september editie van Didactief

En dat zie je meteen als je de thema’s ziet die in deze Didactief besproken worden.

Miranda Timmermans, gast-hoofdredacteur van de september editie van Didactief

Zo heeft ze getracht de diversiteit van het beroep te laten zien, van de lerarenopleider op school en instituut. Ze vraagt aandacht voor opleiden en onderzoeken; en dan specifiek onderzoeken, die bijdragen aan de kwaliteit van het opleiden én aan de kwaliteit van het onderwijs.

Want volgens haar moeten we het vooral bekijken vanuit Samen Opleiden; samen staan we sterk als school en opleiding in het kader van toekomstgericht onderwijs. En samen staan we sterk als lerarenopleiders, want een beroepsgroep staat sterker bij veel ‘samen’.

Je leest o.a. een artikel over de manier waarop je als school de leraren krijgt die je nodig hebt. Een rol in de lerarenopleiding helpt: dat is het idee achter ‘Samen Opleiden’. Maar het lerarentekort legt grote druk op de kweek. Hoe garanderen we de kwaliteit van de opleiding? Aan structuur en aan flexibele bouwstenen valt nog wat te winnen, constateren betrokkenen, net als aan evidence-informed opleiden.

Er is ook een interessant interview met Anja Swennen, die pleit voor het koppelen van wetenschappelijke literatuur aan vakdidactiek in de lerarenopleiding. ‘Dán krijg je een verdiepend gesprek’.

Kortom, genoeg reden om de Didactief van deze maand te lezen!

Hier vind je de online editie https://didactiefonline.nl/artikel/didactief-september-2020