Overheid

Meer academische opgeleide leraren nodig in het Voortgezet Onderwijs

Er dreigt een tekort aan academisch geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs.

Meer academische opgeleide leraren nodig in het Voortgezet Onderwijs

Omdat er naast het algemene tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs ook onvoldoende ‘academisch’ geschoolde leraren in het voortgezet onderwijs werken, wordt langs verschillende wegen aandacht gevraagd voor de noodzaak daarvan.

De rectoren magnifici van alle Nederlandse universiteiten geven in een promotiefilmpje aan wat volgens hen de meerwaarde is van een academisch opgeleide leraar. Maar ook wat het belang is van goed onderwijs, een goede leraar, een leraar die zijn vak kent, zijn vak kan overbrengen et cetera. Het promotiefilmpje is onderdeel van de campagne #wordleraar.

Video #wordleraar

Bron: website Open Universiteit