Nieuws

Meepraten over beroepskwaliteit primair onderwijs?

Wil je meepraten over de beroepskwaliteit in het primair onderwijs? Kom dan naar één van de vijf regionale dialoogsessies die in april en mei plaatsvinden.

Tijdens de bijeenkomsten gaan leraren, schoolleiders, stafmedewerkers, bestuurders en betrokkenen vanuit de lerarenopleidingen met elkaar in gesprek over beroepskwaliteit.

Eén ding is duidelijk: het beroep van leraar is aan verandering onderhevig. Ontwikkelingen als het lerarentekort en het herzien van de kerndoelen nodigen uit om na te denken over de inrichting van ons onderwijs en welk effect dat heeft op onze opvattingen over het beroep leraar. Wat moet er gedaan worden om de onderwijskwaliteit te versterken? En hoe vergroten we de aantrekkelijkheid van de onderwijssector?

We willen graag met leraren, schoolleiders, stafmedewerkers, bestuurders en betrokkenen vanuit de lerarenopleidingen over bovenstaande in gesprek.

Locatie en data dialoogsessies

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

  • 11 april: Van der Valk, Balkenweg 1, Assen
  • 8 april: Aristo Utrecht Lunetten, Brennerbaan 150, Utrecht
  • 8 mei: Regus Zoetermeer, Louis Braillelaan 80, Zoetermeer
  • 15 mei: Aristo, Vestdijk 30, Eindhoven
  • 16 mei: Seats to meet, Burg. Brokxlaan 1000, Tilburg

Aanmelden voor één van de vijf bijeenkomsten kan via het aanmeldformulier op de website van de PO-Raad.