Partners

Manifest Samen Opleiden en Professionaliseren

Manifest Samen Opleiden en Professionaliseren

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en de voorlopersgroep Samen Opleiden maakten een manifest: het samen opleiden (en begeleiden en professionaliseren) is steeds meer nodig om over organisaties heen de grote vraagstukken van het onderwijs te kunnen oppakken.

Bij de vorming en inrichting van de onderwijsregio’s is het van belang het opgebouwde kapitaal van de partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren mee te nemen en dit te borgen in die nieuwe structuur.

De komende maanden gaan de eerste onderwijsregio’s van start.

Hun grootste opdracht is: samen in de regio de schouders zetten onder de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt. Dat is geen geringe uitdaging. De verworvenheden van meer dan 20 jaar samen werken in Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. Als Voorlopersgroep Samen Opleiden vragen we hier vanuit het oogpunt van kwaliteit aandacht voor. Laten we doorontwikkelen wat goed is.

Het kwaliteitskader waarmee wordt gewerkt geeft houvast en wordt breed gedragen. In dit huidige schooljaar wordt ook de peer review werkwijze verder uitgerold; leren van elkaar centraal en ontwikkelingsgericht.

Lees en deel dit manifest en laten we samen staan en gaan voor kwaliteit.