Vereniging

Maak kennis met bestuurslid Michelle McDonnell

Maak kennis met bestuurslid Michelle McDonnell

Velon heeft een actief en betrokken bestuur. Maar wie zijn deze bestuursleden eigenlijk? We stellen ze aan je voor aan de hand van een viertal vragen. Dit keer algemeen bestuurslid Michelle McDonnell.

Wat doe je in dagelijks leven en welke rol heb je in het Velon bestuur?

‘Ik ben co√∂rdinerende schoolopleider op een middelbare school (Het Regius College) in Schagen, Noord-Holland en ben sinds maart 2023 algemeen bestuurslid van Velon.’

Wat motiveert je om je als bestuurslid in te zetten voor Velon?

‘Wij hebben tegenwoordig verschillende ‘soorten’ lerarenopleiders, niet alleen lerarenopleiders die aan instituten verbonden zijn, maar ook begeleiders en schoolopleiders die in het BO, VO en MBO werken. Ik vind het heel sterk dat onze bestuursleden uit verschillende sectoren komen; wij zijn een beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders. Dat geeft ons een brede blik op wat het leren is, wie lerarenopleiders zijn en hoe wij elkaar kunnen ondersteunen om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en te verbeteren.’

Wat hoop je via je bestuurswerk voor Velon te bereiken?

‘Ik vind het belangrijk dat iedereen – niet alleen de leerlingen – in het onderwijs leert. Een lerende docent is een mooi voorbeeld voor een leerling en een lerende lerarenopleider is een mooi voorbeeld voor een leraar. Zo geven wij inzichten, vaardigheden en kennis door aan de anderen: we are teaching what we are preaching!’

Welke kwestie of onderwerp heeft je hart?

‘Samenwerken! Wij hebben allemaal hetzelfde doel: dat studenten/zij-instromers en leraren goede ondersteuning krijgen, zodat ze goede lessen kunnen geven! Hoe krijgen wij en houden wij goede docenten voor de klas? Hoe ontstaat een mooie samenwerking, zodat de persoon, de theorie en de praktijk in verbinding blijven? En ook dat wij blijven laten zien hoe mooi het beroep van leraar eigenlijk is.’


Benieuwd naar de andere bestuursleden, houd onze website dan in de gaten, of kijk voor een beknopt overzicht op: Maak kennis met het Velon-bestuur – Velon