Partners

LOB binnen de lerarenopleiding

Bijeenkomst op 25 mei 2022 van 15:30 tot 16:30 uur (online)

LOB binnen de lerarenopleiding

Het Expertisepunt LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) wil met verschillende stakeholders onderzoeken hoe er invulling kan worden gegeven binnen de lerarenopleiding aan verschillende vormen van begeleiden. Welke tools kunnen we Lio’s, en startende docenten, meegeven waarmee ze leerlingen en studenten bewuster kunnen begeleiden?

Vragen/ vraagstukken

Welke kennis en vaardigheden en welk instrumentarium hebben leraren nodig om de begeleiding (mentoraat, slb en lob) goed vorm te geven in de school?

En wat betekent dit voor de lerarenopleidingen: wat hebben leraren in opleiding nodig om straks voldoende bagage te hebben als het gaat om loopbaan, begeleiding en ontwikkeling de juiste plek te geven in hun lesprogramma?

  • Hoe leer je jongeren keuzes maken?
  • Hoe voer je een begeleidingsgesprek, over persoonlijke en schoolzaken?
  • Hoe voer je een reflectiegesprek?
  • Hoe ontstaat begeleidingsbeleid?
  • Hoe ontwikkel je samen met je collega’s een visie op Loopbaan, begeleiding en ontwikkeling binnen de school, op een loopbaangerichte leeromgeving?
  • Hoe kan moet ik mij verhouden naar ouders (betrokkenheid) bij de loopbaan, begeleiding en ontwikkeling van hun zoon/dochter?

Wil je  hierin meedenken? Dit kan op 25 mei 2022! Mail dan naar d.vanderhucht@expertisepuntlob.nl.

Als je de 25e niet kan, maar wel wil meedenken dan kan je dat ook doorgeven.