Vereniging

Heb jij affiniteit met financiën?

Wil jij je steentje bijdragen aan de professionalisering van Velon? Dan zoeken we jou!

Heb jij affiniteit met financiën?

Ieder jaar legt de penningmeester van Velon aan de Ledenraad verantwoording af over de financiën. De kascommissie controleert namens de Ledenraad of de penningmeester de penningen verantwoord en integer heeft beheert. Vervolgens doet de kascommissie hierover verslag aan de Ledenraad.

De kascommissie bestaat uit twee leden, die twee jaar lid zijn van de commissie en volgens een ‘dakpanconstructie’ wisselen: ieder jaar treedt één lid van de commissie af en continueert de ander het lidmaatschap. Wij zijn daarom op zoek naar een:

lid kascommissie

Wat ga je doen?

De leden van de kascommissie ontvangen jaarlijks in het eerste kwartaal het financiële jaarverslag en de achterliggende stukken. Tijdens een online overleg met de penningmeester kan de kascommissie haar vragen stellen. Vervolgens maakt de kascommissie voor de Ledenraad een verslag van haar bevindingen. Daarnaast kan de penningmeester de kascommissie incidenteel om advies vragen. De tijdsbesteding is ongeveer 4 uur per jaar.

Wat neem je mee?

– Je bent lid van Velon;

– Je hebt affiniteit met financiën;

– Je hebt ervaring als lid van een kascommissie of wil hier graag ervaring in opdoen.

Geïnteresseerd?

Stuur vóór vrijdag 7 oktober 2022 een mail naar Femke van Glansbeek-Timmermans, via femke.vanglansbeek@velon.nl. Ook bij vragen kun je met haar contact op nemen.