Nieuws

Lezersenquête Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Sinds begin 2019 verschijnt het Tijdschrift voor Lerarenopleiders (TvL) nog alleen digitaal. Nadat twee volledige jaargangen verschenen waren vond de redactie het tijd om te peilen hoe de digitale editie door de lezers ervaren wordt.

Daartoe werd in het voorjaar een enquête uitgezet onder de ruim 3500 Nederlandse en ruim 600 Vlaamse lezers van het tijdschrift.  De respons was helaas beperkt: 150 in totaal waarvan 6 slechts uit Vlaanderen. De spreiding over de verschillende lezersgroepen was behoorlijk goed: ongeveer evenveel schoolopleiders als instituutsopleiders vulden de enquête in (48 om 52). Daarnaast nog 38 onderzoekers waarvan de meerderheid deze functie combineerde met een functie als instituutsopleider.

De meeste lezers lezen heel gericht (83%): ze scannen de inhoudsopgave en selecteren de artikelen die bij hun interesse passen. Je zou daar de voorzichtige conclusie uit kunnen trekken dat de overgang naar digitaal voor de meeste lezers niet problematisch is. Toch merkt ook een aantal lezers op het tijdschrift niet meer te lezen sinds het digitaal verschijnt, ondanks dat daar niet expliciet om gevraagd is. Precieze aantallen daarvan zijn niet te geven omdat die opmerkingen verspreid over de enquête in de toelichtingen zijn gemaakt.

Voor de lezers is de belangrijkste functie van het tijdschrift “op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen in (relatie tot) lerarenopleidingen” (73%). “Informatie opzoeken met betrekking tot een specifiek onderwerp” (68%) en “bijblijven qua theoretische inzichten” worden ook veel genoemd. Het grootste deel van de lezers (73%) is tevreden over de mix van verschillende soorten artikelen (onderzoek, beschouwing, praktijkvoorbeeld) in het tijdschrift, maar heeft nog wel wensen voor een uitbreiding van deze mix: het vaak genoemd worden actualiteiten (inclusief regelgeving) (38%), uitgebreide bijlagen (bijvoorbeeld praktijkmateriaal; 33%) en columns (26%). De redactie zal zich het komende jaar buigen over de vraag of en zo ja, hoe deze wensen te realiseren zijn. Dicht op de actualiteit zitten is, is voor een tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt problematisch, maar wellicht is er een combinatie te maken met de Velon website die toch in deze behoeften kan voorzien.

Dit zijn slechts enkele uitkomsten van de lezersenquête. Een uitgebreidere rapportage zal later online  verschijnen.

Namens de redactie,

Bert van Veldhuizen