Nieuws

Lerarentekort lokaal en regionaal oplossen

Universiteiten en hogescholen in het zuiden van Nederland gaan samenwerken in de strijd tegen het lerarentekort en het daarvoor de ‘Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA)’ opgericht.

Lerarentekort lokaal en regionaal oplossen

Doel is samen met het werkveld zo veel mogelijk goede leraren op te leiden. Ze werken daaraan door een helder en zo goed mogelijk passend opleidingsaanbod aan te bieden en zo effectief en efficiënt mogelijk op te leiden. Ze dekken alle terreinen en alle niveaus af; van bewegingsonderwijs tot natuurkunde, van associate degree tot master.

De partners zijn: Fontys Hogescholen; Avans Hogeschool; HZ University of Applied Sciences; Hogeschool de Kempel; Zuyd Hogeschool; Tilburg University; Maastricht University; Open Universiteit; Technische Universiteit Eindhoven en Radboud Universiteit Nijmegen.

De alliantie krijgt financiële steun van het ministerie van OCW en is onderdeel van het Bestuursakkoord Flexibilisering dat het ministerie van OCW heeft gesloten met de Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen.

Bron: Nieuwsbrief Open Universiteit