Overheid

“Lerarenopleidingen” onderdeel van het werkprogramma 2023 van de Onderwijsraad

De Onderwijsraad, het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs, heeft het Werkprogramma voor 2023 bekendgemaakt.

“Lerarenopleidingen” onderdeel van het werkprogramma 2023 van de Onderwijsraad

Het programma is opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld. Er zijn vijf onderdelen opgenomen waarvan twee direct van belang voor de lerarenopleidingen.

Er wordt een verkenning naar de structurele personeelstekorten: het onderwijs kampt al langer met een tekort aan personeel en dit probleem groeit. Hoe en in welke vorm kan de komende jaren in onderwijs worden voorzien, gegeven een structureel personeelstekort, en welke implicaties heeft dit? Daarnaast wordt geïnventariseerd hoe vormgeving en functie van lerarenopleidingen bijdragen aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs? Uitgangspunt daarbij is dat de samenleving veel verwacht van het onderwijs en de ambitie is de kwaliteit van het onderwijs steeds verder te verbeteren.

De drie andere thema’s voor 2023 zijn: de kwalificatiefunctie van het beroepsonderwijs; de voorzieningen voor het jonge kind; en het onderwijs als investering.