Onderzoek

Lerarenopleiding maakt werk van gelijke kansen

‘De discussie over kansengelijkheid moet veel explicieter’

Lerarenopleiding maakt werk van gelijke kansen

Marijke van Vijfeijken doet een promotieonderzoek naar onderzoek naar opvattingen van leraren over differentiatie in de klas vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen in het onderwijs.

Als onderdeel daarvan ontwierp ze een lesprogramma dat uitgevoerd wordt bij de master Ontwerpen van Eigentijds Leren (Movel) van de HAN. Voor de bacheloropleidingen zijn samen met lerarenopleiders van de HAN en leraren uit het primair-  en voortgezet onderwijs masterclasses over gelijke kansen ontwikkeld. Doel is dat studenten echt stil staan bij kansengelijkheid en dat lukt pas als ze het – volgens van Vijfeijken – ‘doorvoelen’.

Het gesprek over kansengelijkheid op de lerarenopleidingen start daarom met het laten vertellen over eigen ervaringen door studenten. Pas dan weten (toekomstige) leraren niet alleen wat ze er aan kunnen doen maar ook waarom het zo belangrijk is.

Bron: Science Guide.