Nieuws

Lerarenopleiders aan het woord…

De Dag van de Lerarenopleider is dit jaar op 4 november 2022. In het kader hiervan delen we graag een gesprek tussen twee lerarenopleiders over deze dag.

Lerarenopleiders aan het woord…

Fadie Hanna (lerarenopleider aan de Educatieve Master Primair Onderwijs in Rotterdam en bestuurslid van Velon) in gesprek met Frank Sengers (Opleidingsmanager HvA FOO Lerarenopleidingen cluster Beroepsonderwijs en Exacte vakken).

Fadie: “Onze eerste vraag is; wat is voor jou een belangrijke reden om mee te doen aan de Dag van de Lerarenopleider?”.

Frank Sengers: “Ik doe mee omdat ik leraren opleiden zie als een hartstikke belangrijk beroep met een hele grote impact. Omdat leraren veel kinderen lesgeven, en omdat   lerarenopleiders deze toekomstige leraren opleiden is de impact enorm. Lerarenopleiders hebben daadwerkelijk invloed over hoe toekomstige leraren les gaan geven. Daarom is het één van de belangrijkste beroepen die we hebben in dit land.”

Fadie: “Wat zou voor jou een doelstelling kunnen zijn van die aandacht? Want ik snap dat jij het belangrijk vindt, maar wat is het doel? Wat zou jij willen bereiken?”

Frank Sengers: “Een goede lerarenopleider is wat anders dan een goede leraar. Het opleiden van leraren is niet enkel voordoen hoe je goed lesgeeft. Je moet zowel het vak waarin je lesgeeft beheersen als weten hoe leraren zich  didactisch en pedagogisch ontwikkelen.”

Frank Sengers: “Als het gaat om de Dag van de Lerarenopleider is het goed dat er aandacht is voor opleiders die met veel betrokkenheid hun werk doen. Deze collega’s verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Het is een vak dat hoge eisen stelt. Nieuwe collega’s komen met hun eigen onderwijservaring en -achtergrond binnen. Ze hebben hun eigen vragen en dromen. We willen hen allen helpen zich te ontwikkelen tot bekwame lerarenopleiders. Dat is complex werk en dat werk erkennen en waarderen we op de dag van de lerarenopleider. Het is hard werken in een mooi vak.”

Frank vervolgt: “Ik ben hiervoor interim manager geweest. Ik heb  veel verschillende plekken gezien waar van alles aan de hand is, Het is nooit zo dat mensen niet gemotiveerd zijn voor de studenten. Af en toe is er frustratie of irritatie. Dit komt nooit  door het vak of het werk voor de studenten. Wat er ook gebeurt,  lerarenopleiders blijven met veel passie lesgeven. Dat is echt hun kwaliteit en een belangrijke motivatie. Het is goed als dat gezien wordt.”

Fadie Hanna: “Hoe hoop je dat de Dag van de Lerarenopleider zich verder ontwikkelt? Het is nu het tweede jaar, maar hoe denk je dat het er over een paar jaar uitziet?”

Frank Sengers: “We hebben al heel veel verschillende ‘themadagen’ in dit land. Je kunt je afvragen of er naast de dag van de leraar een dag van de lerarenopleider moet zijn? Tegelijkertijd is het beroep van lerarenopleider wel weer een  ander beroep dan dat van leraar. De lerarenopleider raakt vaak ondergesneeuwd bij de Dag van de Leraar. Dus ja, ik denk dat dat deze extra dag belangrijk is. Dat kan in het groot via instituten/scholen maar vooral ook in het klein, bij de eigen afdelingen via de directies en/of leidinggevende collega’s. Laten we daarom jaarlijks aandacht aan de lerarenopleiders blijven schenken.”

Fadie Hanna: “Ik heb nog een laatste vraag. Als je in drie woorden complimenten wilt geven aan de lerarenopleiders, welke woorden vind je dan passend?”

Frank Sengers: “Betrokkenheid, toekomst en liefde. Betrokkenheid is iets wat ik zie bij alle  collega’s. Ze gaan er altijd voor en willen het heel graag goeddoen. En het woord toekomst is omdat je als lerarenopleider constant aan dingen werkt die in de toekomst effect hebben en die van belang zijn voor de nieuwe generatie leraren en voor onze (klein)kinderen. Als laatste; liefde. Liefde voor de medemens, liefde voor kinderen en liefde voor studenten. De drijfveer van vele lerarenopleiders…”

Frank en Fadie sluiten samen af: “Laten we er met elkaar een mooie dag van maken: de Dag van de Lerarenopleider 2022!”