Overheid

Leraren en docenten cruciaal bij opmars intelligente technologie

De Onderwijsraad constateert in de verkenning Inzet van intelligente technologie dat technologie het onderwijs kan verrijken maar ook verschralen.

Leraren en docenten cruciaal bij opmars intelligente technologie

Het effect van de inzet is afhankelijk van leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid. Zij moeten zorgen dat het gebruik van technologie geen doel op zich wordt en alle leerlingen en studenten ervan kunnen profiteren. Intelligente technologie maakt een opmars in het onderwijs waarbij gedacht kan worden aan adaptieve leermaterialen, dashboards die de vorderingen van leerlingen en studenten weergeven en interpreteren, of simulaties die docenten helpen bij het geven van instructie. Het heeft gevolgen voor de manier van lesgeven en leren en met intelligente technologie kan beter rekening worden gehouden met verschillen tussen leerlingen en studenten.

Het leren kan ook levensechter, interactiever, socialer en zelfstandiger worden. Maar de inzet van intelligente technologie kan ook leiden tot verschraling van het onderwijs, gebrek aan persoonlijk contact en sociale interactie, ontmoediging van eigen initiatief, tot ongewenste vormen van surveillance en controle, stereotypering, uitsluiting en discriminatie. Leraren en docenten moeten steeds afwegen hoe intelligente technologie effectief en met positief effect in te zetten. Belangrijk aspect is bewaken dat alle leerlingen en studenten profiteren en er geen groepen benadeeld worden.

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2022/09/28/inzet-van-intelligente-technologie?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=vernieuwenderwijs_nieuwsbrief_05&utm_term=2022-09-28