Tijdschrift

Lees nu het themanummer van het tijdschrift voor Lerarenopleiders!

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is onmisbaar voor elke lerarenopleider die bij wil blijven...

Lees nu het themanummer van het tijdschrift voor Lerarenopleiders!

Het is vierde nummer van 2022 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is verschenen!

Dit nummer is een themanummer dat geheel gewijd is aan ‘werkplekleren van aanstaande leraren’. Dit nummer is tot stand gekomen dankzij een gastredactie met expertise op het gebied van werkplekleren. Het nummer bevat tien artikelen en een inleidend artikel van de gastredactie. Elk artikel in dit nummer is gereviewed door 2 personen van de gastredactie. Hun feedback is meegenomen door de auteurs en het eindresultaat van het schrijf- en reviewproces is nu hier gepubliceerd.

Lees hier de laatste editie: Tijdschrift voor Lerarenopleiders nummer 4, 2022.

Over het Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is. In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, ideeën en opinies.