Blog

Laat zien dat je lerarenopleider bent!

Volg de blogs van Velon-voorzitter en lerarenopleider Miranda Timmermans over wat ze beleeft in haar dubbelrol van trajectopleider die een aanvraag voor beroepsregistratie doet.

Laat zien dat je lerarenopleider bent!

‘Een kaartje, kleine moeite, groot plezier.’ In deze tijd van Facebook, mail en app kan ik me nog steeds helemaal vinden in die slogan. Daarom besloot ik mijn 15 collega-opleiders te verrassen met een ouderwets-leuke ansichtkaart.

Groeten uit zonnige oorden had ik niet voor ze, wel een uitnodiging voor de opstartbijeenkomst van het traject tot registratie als lerarenopleider. En een opdracht: “Bereid een presentatie voor van maximaal 5 minuten, waarin je laat zien wie en hoe jij bent als lerarenopleider; wat je kwaliteiten zijn, je eigen-aardigheden en je leerwensen.”

Grote diversiteit aan presentaties

De eerste bijeenkomst was in een van de vaklokalen van de pabo in Breda. Na een inleiding van mezelf, waarin ik de kaders en de opzet toelichtte, was het woord aan de deelnemers. Door de grote variëteit binnen de groep – uit de scholen en uit de opleiding, met veel en weinig ervaringen – zagen we ook een grote diversiteit aan presentaties. Presentaties met en zonder PowerPoint, presentaties met tekst of met veel symboliek, presentaties met activiteiten en interactie, presentaties met veel en soms minder aandacht voor de visie op opleiden.

Ik realiseerde me vooraf dat ik met 15 presentaties veel van mijn collega’s zou vragen. Daarom heb ik ze gevraagd gericht te luisteren. Het gebruik van Post-its was hierbij een belangrijk hulpmiddel. Op gele Post-its schreven collega’s antwoorden op de vraag: ‘Wat me aanspreekt in jouw presentatie is…’ De presenterende collega ontving deze Post-its als positieve feedback. Een roze Post-it werd gebruikt voor aanvulling op de stelling: ‘Wat ik voor mezelf leer uit deze presentatie is…’ Hierdoor werd het een zeer zinvolle ochtend, die veel input heeft gegeven voor de rest van het traject.

Eyeopeners

Na de presentaties en een pauze volgde een gedeelte van delen en uitwisselen van de leerpunten, als opstap naar het vervolg. Mooi om te zien welke eyeopeners dat opleverde:

  • “Jammer dat ik mijn visie niet duidelijker heb opgenomen in mijn presentatie; gemiste kans.”
  • “Leuk om de complimenten te lezen over het koppelen aan theorie.”
  • “Ik hoorde terug dat ik door mijn diverse werkzaamheden een brugfunctie zou kunnen vervullen tussen werkveld en opleiding. Dit wil ik in de toekomst uitbouwen!”
  • “De feedback gaf me nieuw inzicht. Collega’s zien opleiderskwaliteiten in mij waar ik me zelf niet bewust van was.”

‘Laat zien dat je lerarenopleider bent’ was een rijke start, omdat duidelijk werd dat de deelnemende collega’s eigenlijk al lerarenopleider ZIJN. Op hun eigen, unieke manier. De boodschap ‘ontwikkelen en leren’ is belangrijk, het ‘laten zien dat je een lerarenopleider bent’ minstens zo belangrijk. Door met elkaar te delen en te spiegelen, maak je het beeld van de ander en van jezelf rijker. Zo ben je onbewust – maar effectief – al bezig met de registratiecriteria en de valideringsvragen die aan de orde komen in het traject. De volgende bijeenkomsten gaan we dit verder concretiseren en uitwerken.

Miranda Timmermans

Wil je meer weten? Stel je vraag aan info@brlo.nl.
Wil jij ook je ervaringen delen in een blog? Meld je aan met een mail naar info@brlo.nl.