Nieuws

Koning Willem-Alexander in gesprek over lerarentekort

Wat is het beleid van minister Van Engelshoven om het lerarentekort terug te dringen? Om dat duidelijk te maken gingen koning Willem-Alexander en de minister op werkbezoek bij openbare basisschool Aldoende en de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam.

Koning Willem-Alexander in gesprek over lerarentekort

Stimuleren zijinstromers

Eén manier om meer leraren op te leiden is het stimuleren van zijinstromers. Daarnaast moedigt het ministerie de samenwerking tussen hogescholen en schoolbesturen aan om studenten op te leiden. Zo doen studenten van de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam praktijkervaring op binnen zogenoemde ‘opleidingsscholen’. Ze worden begeleid door collega’s uit het werkveld. Maar ook startende leraren krijgen na hun afstuderen begeleiding van de school en de hogeschool.

Samen opleiden

Op openbare basisschool Aldoende kregen koning Willem-Alexander en minister Van Engelshoven uitleg over de aanpak Samen Opleiden. Ook spraken ze met een zijinstromer en begeleiders vanuit de Hogeschool van Amsterdam over hun ervaringen met deze aanpak. Aansluitend brachten de koning en de minister een bezoek aan groep 3 van de basisschool. Deze klas krijgt les van een zijinstromer.

Op de Hogeschool van Amsterdam sprak een groep studenten met de koning en de minister over hun ervaringen binnen de verschillende soorten lerarenopleidingen. Hierbij kwam ook de begeleiding die zij kregen vanuit de Hogeschool van Amsterdam en hun opleidingsscholen aan bod.

Diverse opleidingstrajecten

De Hogeschool van Amsterdam biedt diverse opleidingstrajecten aan voor het behalen van een lesbevoegdheid zoals de Universitaire Pabo, de mogelijkheid tot studeren in deeltijd. Ook biedt ze scholing aan voor zijinstromers.

De koning en de minister gingen tot slot in gesprek met experts uit het gehele land over de uitdagingen bij het werven van nieuwe leraren. Ook Velon-voorzitter Miranda Timmermans was hierbij aanwezig. Er werd onder meer gesproken over de spanning tussen het willen opleiden van meer leraren versus het behouden van kwaliteit.