Nieuws

Ko Melief overleden

In de zomervakantie bereikte ons het verdrietige bericht dat op woensdag 31 juli Ko Melief is overleden.

Ko Melief overleden

Ko Melief was sinds 1991 werkzaam bij de lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht. Ko heeft zich daarnaast ingezet voor diverse projecten van Velon: ‘Leerkracht voor Lerarenopleiders’ (2009-2012) en ‘Registratie Schoolopleiders’ (2006-2009). Hij heeft zo een belangrijke rol gespeeld in het opstellen van de beroepsstandaard waarop het huidige BRLO gebaseerd is. In het kader van laatstgenoemde project verscheen ook de bundel ‘Perspectieven op samen leraren opleiden’ waarbij Ko als redacteur betrokken was.

We zijn dankbaar voor het werk dat Ko voor Velon heeft gedaan en verliezen in hem een bevlogen opleider. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte.