Kennisrotonde

Kennisrotonde: Relatie tussen werkgeluk en andere taken of een financiële beloning

Kennisrotonde: Relatie tussen werkgeluk en andere taken of een financiële beloning

De vraag waar de kennisrotonde dit keer op ingaat, is: Bevorderen andere taken of een financiële beloning na een professionaliseringstraject het werkgeluk van leraren?

Professionalisering is belangrijk voor de kwaliteit van het werk en voor het werkgeluk van leraren. Of specifiek nieuwe taken of een financiële beloning na een professionaliseringstraject bijdragen aan werkgeluk is niet onderzocht. Meer in het algemeen is wel duidelijk dat het de moeite loont om te investeren in het werkgeluk van werknemers.

Docenten professionaliseren zich op verschillende manieren in hun werk: informeel op de werkplek en formeel tijdens scholingen, trainingen en opleidingen. Kenmerkend voor effectieve professionalisering is onder meer dat deze direct verband houdt met het werk van leraren, dat leraren erin samenwerken, en dat de professionalisering is ingebed in de schoolcontexten en het beleid (Admiraal et al., 2016; Maandag et al., 2017; Van Veen et al., 2010).

Professionalisering maakt werkdruk hanteerbaar en verhoogt werkgeluk

Als scholen leraren ruimte geven om (binnen kaders) zelf hun werk, ontwikkeling en loopbaan vorm te geven, draagt dat niet alleen bij aan de kwaliteit van het werk; ook het hanteren van werkdruk en het werkgeluk lijken er baat bij te hebben. Leraren die professionele ruimte ervaren, ervaren minder werkdruk of kunnen deze werkdruk beter hanteren (Hummel et al., 2019; Kennisrotonde, 2017; Koeslag-Kreunen, 2021).

Leraren die aangeven dat hun schoolleiding hun ruimte geeft om zich te ontwikkelen en hun kwaliteiten ziet en waardeert, voelen zich gelukkiger. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een correlatiestudie in het primair onderwijs (Baan & Veenhoven, 2021) en kleinschalig effectonderzoek onder leraren in primair en voortgezet onderwijs die aan leergangen deelnamen (Koffeman et al., 2023).

Lees verder op Kennisrotonde.nl


Heb je zelf ook een vraag die je graag met kennis uit wetenschappelijk onderzoek beantwoord ziet? Stel hem dan aan de Kennisrotonde.