Blog

SOOP op 8 november

Peter Lorist werkt bijna 37 jaar als lerarenopleider, projectleider en adviseur bij Hogeschool Utrecht. Hij schetst in vogelvlucht hoe veel samen komt op de Velon studiedag van 8 november aanstaande.

SOOP op 8 november

SAMEN opleiden, SAMEN professionaliseren, Samen Onderzoeken

Begin deze eeuw introduceerde hoogleraar en lector Johan van der Sanden¹ het principe SOOP. Het SOOP-principe houdt in dat School- en instituutsontwikkeling en innovatie, Opleiding van beginnende leraren, praktijkgericht Onderzoek en Professionele ontwikkeling van docenten op een geïntegreerde manier worden aangepakt.

SAMEN Opleiden, SAMEN Professionaliseren en SAMEN Onderzoeken zie ik als een volgende stap in het realiseren van deze SOOP. Zo zijn we van enkele Opleidingsscholen avant la lettre rond 2000 naar bijna honderd Opleidingsscholen van po, vo en mbo samen met hbo en wo gegaan. Dit is niet alleen een schaalvergroting, maar vooral een intensivering van het partnerschap tussen scholen, lerarenopleidingen en studenten. Inmiddels is dit partnerschap niet meer weg te denken uit onze manier van werken en maken we nog steeds nieuwe stappen. Zeker op het gebied van praktijkgericht onderzoek en professionaliseren.

Velon studiedag 2019

Toen op de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie van 2018 de vraag van het Velon bestuur kwam of we (HU en UU) de Velon studiedag 2019 wilden organiseren, was de keuze snel gemaakt: we (pabo en lerarenopleidingen Hogeschool Utrecht, lerarenopleiding Universiteit Utrecht) organiseren dit samen met de Opleidingsscholen waarin we participeren. Michiel Heijnen (lerarenopleiding HU), Els Laroes (lerarenopleiding UU), Anton Boonen (pabo HU) en ik zijn begin van dit jaar aan de slag gegaan. In samenspraak met collega’s van Opleidingsscholen hebben we een programma gemaakt waarin kennisdeling en inspiratie tussen lerarenopleiders uit scholen (po, vo en mbo) en opleidingen (hbo en wo) centraal staat.

Met de voeten in de klei

Inhoudelijk ging de organisatie van een leien dakje; samen met de Opleidingsscholen hadden we snel een rijk scala aan workshops. Maar de logistiek speelde ons menigmaal parten. Bij de workshops wilden we opleiders uit scholen en opleidingen en studenten betrekken. Maar die moesten maar net een hele vrijdag in november vrij kunnen maken. De medewerkers van het Velon-bureau hielpen ons uit menig logistiek probleem, wat tegelijk vroeg om regelmatig overleg omdat er bij het Velon-bureau veel nieuwe collega’s zijn, een nieuwe website en nieuwe werkafspraken. De flexibiliteit deed wonderen, maar – om een voorbeeld te noemen – er was aanvankelijk niet voorzien in een aanmeldprocedure voor Velon-studiedagen op de nieuwe website. Binnen een paar dagen was die er wel, tegelijk zien en horen we van collega’s dat daar nog verbetering mogelijk is. Dit en andere verbeterpunten kunnen bij de organisatie van de Velon studiedag 2020 meegenomen worden. Het was kortom een inspirerende klus!

Dank en tot ziens

Op de valreep van mijn pensionering kijk ik terug op veel collegialiteit en inspiratie met veel collega’s uit scholen, collega’s uit opleidingen en studenten. Ook in de voorbereiding van de Velon studiedag heb ik dat weer ervaren. Na een jaar of twintig mee te hebben gebouwd aan in de school opleiden en in de school onderzoeken zie ik 8 november 2019 als een tussenstap in de SOOP. Ik heb er mijn steentje aan mogen bijdragen, het wordt door velen voortgezet. Natuurlijk blijf ik de ontwikkelingen volgen, maar wat meer vanaf een zijlijn. Ik wens jullie en alle partnerschappen een ongelooflijk mooie toekomst.

Laatste kans

Peter Lorist

Op het moment dat deze blog wordt gepubliceerd is het aftellen voor de Velon studiedag 2019 begonnen. Heb je je nog niet aangemeld? Zorg dan dat je het evenement niet mist en meld je aan!

Bekijk ook het programma van de Velon studiedag.

Peter Lorist

[1] Sanden, Johan van der (2006). Meer SOOP in de lerarenopleiding. In Fanchamps, J. (red.). Ergens goed in worden. Johan van der Sanden en zijn beroepsonderwijs (pp. 141-149). Garant. Antwerpen-Apeldoorn.