Nieuws

Publicatie Kennisbasis katern 7

Het zevende en laatste katern van de ‘Kennisbasis voor lerarenopleiders’ is maandag 18 maart gepresenteerd op het Velon/VELOV congres.

Publicatie Kennisbasis katern 7

Minister Ingrid van Engelshoven kreeg het eerste exemplaar overhandigd.

Het thema van katern 7 is Opleidingsdidactiek. Er is aandacht voor de wijze waarop we toekomstige leraren onderwijzen; over alles wat de lerarenopleider doet om van de aanstaande leraar een competente leraar te maken.

Inhoud katern 7

Diverse auteurs hebben een bijdrage geleverd aan het katern. Het resultaat is een breed scala aan artikelen: over didactische tools en benaderingen van lerarenopleiders, methodieken bij het opleiden in de praktijk, reflectie bij het ontwikkelen van een professionele identiteit, begeleiding van leraren in opleiding, zelfsturing bij leraren in opleiding, inzet van ict op de lerarenopleiding en een kritisch slothoofdstuk.

Over katernen Kennisbasis

De katernen van de Kennisbasis zijn bedoeld om praktische handvatten te bieden bij het opleiden en professionaliseren van leraren. Daarnaast hopen we dat de katernen inspireren en leiden tot discussies en stellingname. Met de publicatie van de Kennisbasis voor Lerarenopleiders leveren we als Vereniging een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de beroepsgroep.

Alle leden die niet op het congres aanwezig waren, krijgen het katern thuisgestuurd.

Bekijk de katernen van de kennisbasis via Mijn professionalisering. Met een gratis account kun je online zoeken in de mediatheek.