Vacature

Kandidaten gezocht voor de Werkgroep Kwaliteit van lerarenopleiders

Een eerste Oriëntatie op herziening Beroepsregistratie Lerarenopleiders, BRLO.

Kandidaten gezocht voor de Werkgroep Kwaliteit van lerarenopleiders

Periode juli-december 2022

Denk en schrijf mee!

Ontwikkelingen binnen de beroepsgroep leiden tot reflecties op de vragen:

 • Wie is ‘de lerarenopleider’?
 • Wat bepaalt de kwaliteit van de lerarenopleider en het werk van lerarenopleiders?

Een belangrijke route voor lerarenopleiders om zich te professionaliseren wordt geboden door de Beroepsregistratie Lerarenopleiders (BRLO). De beroepsregistratie is de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een flexibel traject dat onder andere via trajectbegeleiders van de betrokken lerarenopleidingen/scholen/partnerschappen kan worden doorlopen. 

Vanwege recente ontwikkelingen in en rondom het onderwijsveld en binnen de lerarenopleidingen, acht het Velon bestuur het van belang om de BRLO te gaan herzien.

Gezocht

Wij zoeken kandidaten om mee te denken over en mee te schrijven aan de oriëntatie op de herziening van Beroepsregistratie Lerarenopleiders. De werkgroep wordt gevraagd om een whitepaper of een publiceerbaar artikel  in ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders’ op te stellen, dat een reflectie biedt op de beroepsgroep van lerarenopleiders en dat aanknopingspunten biedt voor de brede herziening van de BRLO in 2023.

Ben jij een lerarenopleider die

 • Expliciete kennis heeft van de huidige beroepsregistratie van lerarenopleiders?
 • Expert is op het gebied van de professionaliteit van lerarenopleiders? Overzicht heeft over het brede gebied van het opleiden van leraren in Nederland?
 • Overzicht heeft over internationale ontwikkelingen op het gebied van leraren opleiden?
 • En wil je meedenken en meeschrijven? Reageer dan met een motivatiebrief!

Wat biedt Velon

De kans om bij te dragen aan reflectie op de kwaliteit van lerarenopleiders;

 • Ondersteuning door het Velon- bureau;
 • Een vergaderruimte in Utrecht;
 • Inspiratie om een fundamenteel gesprek aan te gaan;
 • Het betreft een onbezoldigde taak. Reiskosten worden vergoed.

Reageren?

Aanmelding kan tot 2 juni 2022 via onze verenigingsmanager Michèl de Vries: verenigingsmanger@velon.nl.

De eerste bijeenkomst is gepland op 29 juni 2022 van 15.00-17.00 uur

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de bestuursleden: Helma Oolbekkink (Helma.OolbekkinkMarchand@han.nl), Karin Derksen ( kjj.derksen@omo.nl) en Karen Slot (k.p.m.slot@hva.nl).


J.A. (Hans) Troost
Goedemorgen Michèl, M.b.t. onderstaande mailbericht. Ik wil best wel meedenken voor zover er belangstelling bestaat. Echter kan ik de eerste bijeenkomst op 29 juni niet bijwonen vanwege bezoek aan het buitenland. Goede groet Hans. 06 18876184 Ps. De eerste prolongaties zijn heel plezierig verlopen. Beste beoordelaars, Via verschillende kanalen vraagt Velon aandacht voor de vorming van een werkgroep groep lerarenopleiders een start te maken met de herziening van BRLO, het beroepsregister voor lerarenopleiders. Na komend studiejaar zijn we van plan om BRLO te gaan herzien: je begrijpt dat dit vooraf om een oriëntatie vraagt om richting te bepalen. Hiervoor zoekt Velon lerarenopleiders. Wellicht heb je zelf voldoende zicht op de ontwikkeling van het register en zou je mee willen denken. Misschien zou je iemand in je netwerk deze oproep willen doorsturen omdat je denkt dat deze persoon zou passen. Uiteindelijk stelt de werkgroep een whitepaper of een publiceerbaar artikel in ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders’ op. Deze reflectie biedt de beroepsgroep van lerarenopleiders aanknopingspunten voor brede herziening van de BRLO in 2023. Meer informatie is in deze bijlage terug te lezen. Mail me wanneer je zelf interesse hebt of stuur deze mail gericht door naar iemand in je netwerk die deze oproep zou moeten ontvangen. Dank voor het meedenken en/of doorsturen: Velon zijn we immers samen! Hartelijke groet, Michèl de Vries Verenigingsmanager E verenigingsmanager@velon.nl M 06-21342256 W velon.nl Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag