Blog

Jan van den Berge: 45 jaar Velon in 50 jaar onderwijsloopbaan

In het kader van 45 jaar Velon vragen we opleiders te reflecteren op Velon en op onze beroepsgroep door de jaren heen. #Blog 1: Jan van den Berge.

Op 7 januari 2021 heb ik in een Zoommeeting afscheid genomen als BRLO-beoordelaar en -prolongatiebegeleider van een aantal geliefde collega’s en ben ik toegesproken door Miranda Timmermans, onze voorzitter. Daarmee kwam een eind aan een loopbaan in het onderwijs, die in oktober 1970 begonnen was; ruim 50 jaar dus.

Vanaf de cursus 2007-2008 kwam Velon op mijn pad. Ik werkte toen twee dagen op instituut Archimedes (lerarenopleiding VO) van de Hogeschool Utrecht (o.a. als instituutsopleider) en drie dagen als docent Nederlands en schoolopleider op het Heerenlanden College in Leerdam. Voor mij begon toen mijn mooiste periode in het onderwijs: een combinatie van werken in het veld en op het opleidingsinstituut. Het was net in de tijd dat samen opleiden in de school begon; een pionierstijd: heerlijk!

Ik mocht “de boer op” van Archimedes en scholen/schoolbesturen warm proberen te maken voor het nieuwe concept. Dat werd niet overal vanzelf omarmd, maar door mijn “dubbelrol” had ik concrete argumenten uit het veld en uit het instituut. En, ik moet zeggen: Archimedes ging ervoor! Waar diverse opleidingsinstituten het samen opleiden met enige argwaan bekeken, streefde Archimedes voluit naar samen opleiden.

Terugkijkend is het een vruchtbaar concept gebleken. Theorie en praktijk kwamen nader tot elkaar. Zelf mocht ik daar naar hartenlust aan bijdragen, daartoe ondersteund en gemotiveerd door…Velon. Ik werd daar al gauw lid van en liet me registreren. Er waren toen nog niet zoveel schoolopleiders die dat deden; daardoor werd ik ook vrijwel direct opgenomen in de beoordelaarsgroep voor registratie als lerarenopleider. Met volle teugen heb ik genoten van de bevlogen betrokkenheid die ik daar tegenkwam!

Als ik een kernthema zou moeten noemen, zou ik zeggen: “Jezelf ontwikkelen als professional”. Dat staat bovenaan bij Velon. Daartoe dragen BRLO, de studiedagen, de congressen, het Tijdschrift en de vele contacten met collega-opleiders elk op eigen wijze bij. Het heeft mij tot een gelukkig mens gemaakt, mag ik wel zeggen: ik voelde me als een vis in het water!

Archimedes en het Heerenlanden College fungeerden als stimulerende thuisbasis. Ik kreeg gelegenheid het opleiden in de school uit te bouwen en te ondersteunen met theorie en onderzoek. Wat is er mooier om in dit kader te mogen meewerken aan een Keurmerk Opleidingsschool en ook na je pensioen nog door te mogen gaan als auditor bij Keurmerktrajecten.

Tenslotte maak in mijn Blog cyclisch door met warmte te memoreren dat ik lid was van de themagroep “Samen opleiden in de school” en dat Miranda toen ik lid werd, daar ook de voorzitter van was!

Alle collega’s met wie ik samenwerkte en leerde in die 121/2 jaar: heel erg bedankt!!!

Culemborg, 12 januari 2021,

Jan van den Berge