Publicaties

Jaarverslag 2021 van 10voordeleraar

Het jaarverslag van 10voordeleraar is verschenen met daarin onder andere aandacht voor het project ‘Leraren voor morgen’.

Jaarverslag 2021 van 10voordeleraar

Daarin werken verschillende hogescholen samen aan de uitvoering van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen. Maar ook aandacht voor het expertisecentrum jonge kind waarbij 10voordeleraar betrokken is evenals de herziening van de rekentoets Wiscat en de doorontwikkeling van het project Instroom Pabo (inclusief de toelatingstoetsen).


Vindplaats: https://publicaties.10voordeleraar.nl/jaarverslagen/Jaarverslag+10voordeleraar+2021.pdf