Vereniging

“De Ledenraad versterkt mijn professionele identiteit”

Wat betekent het om lid van de Ledenraad te zijn? We spraken hierover met twee leden van de Ledenraad: Jantsje van der Wal en Fenny van Daalen.

“De Ledenraad versterkt mijn professionele identiteit”

Jantsje is vanaf 2017 lid van de Ledenraad, Fenny sinds één jaar. Ze kennen elkaar vanuit het netwerk van Samen Opleiden in Noord- Nederland en vorig jaar kruisten hun wegen elkaar ook bij de Ledenraad. Een mooie aanleiding voor een dubbelinterview!

Wat is jullie motivatie om lid te worden van de Ledenraad?

Fenny: Velon helpt mij om de kwaliteit van mijn rol als schoolopleider op peil te houden. Het biedt me iets daarnaast: Doe ik het wel goed? Waar moet je je mee bezighouden? Wat zijn de actuele ontwikkelingen? En de Ledenraad daarvan dacht ik dan ben je bij alle recente ontwikkelingen nauw betrokken, en daar had ik gewoon wel zin in. Eens kijken wat dan op je afkomt. En dat ik daarin het perspectief van de school goed kan brengen.

Welke onderwerpen komen zoal in de Ledenraad aan de orde?

Jantsje: Wat mij het meest is bijgebleven zijn de discussies over de rol en kracht van de Ledenraad en hoe je als bestuur contact houdt met de leden. De Ledenraad is een soort spreekbuis om naar beide kanten zaken door te spelen. Ik zie mezelf niet als vertegenwoordiger van de leden, maar wel als een spreekbuis.
Een andere waardevolle kant is dat we als Ledenraad activiteiten hebben georganiseerd, onder andere de workshop op het Velon Congres over het rapport Ruim baan voor de leraar. Daarin zijn we  ook bezig geweest met de profilering van de beroepsgroep. En dat is een belangrijke om aandacht aan te blijven geven, ook voor de nieuwe leden van de Ledenraad.
Fenny: Ja en het gesprek over de relevantie om lid te zijn van Velon, dat weet ik zelf ook nog niet goed uit te leggen. Wat is de meerwaarde voor een schoolopleider om lid van Velon te zijn?

Jantsje

Wat is er zo leuk aan lid zijn van de Ledenraad?

Fenny: Wat ik nu zo leuk vind is dat ik vanuit het perspectief van schoolopleider mee kan praten. We zijn allemaal lerarenopleiders maar in de discussies valt me op dat het heel waardevol is dat je juist vanuit de scholen mee denkt. Ik wil de andere leden van de Ledenraad een beeld geven over consequenties voor een schoolopleider. Ik voel me daarin heel serieus genomen.

Welke impact heb je als lid van de Ledenraad?

Jantsje: Bestuur en Ledenraad hebben elkaar nodig. De formele kant is één aspect maar de inhoudelijke minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld de jaarplannen van het bestuur, die worden in de Ledenraad besproken, en daar hebben we invloed op. Dat vraagt het bestuur ook van ons: denk mee.

Hoeveel tijd kost het eigenlijk?

Jantsje: De inzet is gering en concentreert zich rond de vergaderingen. Er zijn 4 reguliere vergaderingen per jaar. En daarvoor stukken lezen ter voorbereiding. En het netwerken, maar dat ging in mijn geval tussen de bedrijven door. En eventueel de organisatie van een workshop tijdens een Velon Studiedag of het Velon Congres. Met meer digitale vergaderingen is de reistijd ook drastisch minder.  
Fenny: Er worden op de vergaderingen ook wel oproepen gedaan om vanuit de Ledenraad als ambassadeur van Velon op te treden, bijvoorbeeld bij een overleg met de Commissie Onderwijsbevoegdheden. Dat doe je er bovenop, maar ook weer heel leuk want je kunt kijken wat je interesse is. Dat is voor mij een leuke verrassing, ik kom met allerlei zaken in aanraking die mij sterken in mijn professionele identiteit als schoolopleider.

Fenny

Hoe zien de vergaderingen eruit? Zijn ze niet saai?

Fenny: We werken best interactief, tijdens de vergaderingen worden we in subgroepjes verdeeld. En het valt mij ook hoe gemotiveerd de leden van de Ledenraad zijn! Juist omdat het niet verplicht is. Er zitten heel gemotiveerde mensen, die goed voorbereid naar de vergaderingen komen, en eager en gedreven zijn om het beter te krijgen.
Jantsje: Dat is wel een mooie motivatie, je treft als toekomstig lid heel gedreven en gemotiveerde collega’s. Er zijn een paar formele taken die de Ledenraad moet vervullen, zoals de begroting vaststellen, jaarverslag goedkeuren. Dat komt een keer per jaar aan de orde. De bespreking van de inhoudelijke jaarplannen en te organiseren activiteiten maken de vergaderingen boeiend.

Wat levert het op?

Jantsje: Het levert meerdere dingen op. Bijvoorbeeld netwerken en toegang tot netwerken, actuele informatie en samenwerking met collega’s van andere scholen en instituten, kijken buiten je eigen cirkel. Dus behalve wat wij naar Velon brengen, heb ik er zelf altijd veel gehaald. Het is ook een leernetwerk waar je van elkaar kunt leren.
Fenny: Ik breng mijn perspectief vanuit de scholen mee, en wat leuk en zinvol om te horen hoe de opleidingen in staan. Dat helpt mij ook weer in mijn dagelijkse werk. Juist dat het breder georganiseerd is dan alleen de eigen regio.
Jantsje: Wat ik ook nog belangrijk vind: het is een landelijke vereniging. Ik vind het belangrijk dat het landelijk is en dat het landelijk blijft, relevant voor lerarenopleiders uit alle regio’s.
Fenny: En er zit gewoon heel veel expertise in de Ledenraad. Ik geniet daarvan, dat je van collega’s hoort hoe zij over bepaalde onderwerpen denken, om daar iets van te leren. Je haalt daar echt goede informatie.

Wat moet je eigenlijk kunnen of weten? Wat voor ervaring heb je nodig?

Jantsje: Een beeld hebben wat een lerarenopleider is en wat het opleiden van leraren vraagt. Daar moet je op een of andere manier bij betrokken zijn. Wat je daarvoor nodig hebt? Samenwerken met anderen, oog hebben voor andere opleidingsomgevingen dan alleen de lerarenopleiding of alleen de school.  En je moet kunnen reflecteren zowel op je eigen ontwikkeling en handelen als op die van anderen.  
Fenny: Vanuit een school denk ik dat het je interesse moet hebben hoe je het opleiden in de school beter kunt krijgen. Reflecteren op je eigen handelen en wat betekent dat voor de randvoorwaarden op school. En dat je dat over kunt brengen naar het Velon bestuur: denk hier eens aan.
Jantsje: Je moet wel belangstelling hebben voor het willen profileren van een beroepsgroep en voor het willen werken in een vereniging. Wil je vooral met inhoudelijk aspecten bezig dan is een themagroep aan te raden. Als lid van de Ledenraad moet je ook interesse hebben voor de ontwikkeling van de vereniging.
Fenny: Ik vind ook wel dat je overzicht moet hebben van wat doet Velon allemaal.
Jantsje: Ja dat klopt. En dat is iets wat de Ledenraad volop biedt.

Stel je kandidaat!

Wil jij meer weten of wil je je aanmelden als lid van de Ledenraad? Lees dan verder op onze verkiezingspagina.