Onderzoek

Integratie theorie en praktijk: een nieuw model

Slaviša Radović ontwierp als onderdeel van zijn promotieonderzoek het mARC (more Authentic, Reflective and Collaborative) model.

Integratie theorie en praktijk: een nieuw model

Het model helpt docenten om de integratie van theorie en praktijk te realiseren en ervaringsgericht leren te ondersteunen.

De tool die erbij hoort leidt docenten in het ontwerpen en evalueren van leeromgevingen en bevat diverse instructies en praktische richtlijnen. Integratie van theorie en praktijk is onmisbaar in de lerarenopleiding. Studenten kunnen daardoor opgedane kennis toe passen in de praktijk. Daarnaast leren ze praktijkervaringen weer om te zetten in abstracte kennis.

Uit het onderzoek van Radovic blijkt dat het toepassen van authenticiteit, reflectie en samenwerking leidt tot een betere verbinding tussen praktische ervaring en academische kennis. Daarnaast laten de resultaten zien dat toepassing van het model leidt tot significante verbeteringen in academische resultaten, studenten helpt om praktische kennis te abstraheren en om kennis toe te passen in nieuwe situaties. Tot slot is er ook nog een verbetering te zien in het reflectieproces gedurende het leren.

Slaviša Radović promoveert aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit op 25 maart 2022. De verdediging is live bij te wonen aan de Open Universiteit in Heerlen en online te volgen via ou.nl/live.