BRLO

Hoeveel werkervaring moet je als lerarenopleider hebben om een kansrijke registratieaanvraag te kunnen doen?

Hier vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over registratie en prolongatie!

Hoeveel werkervaring moet je als lerarenopleider hebben om een kansrijke registratieaanvraag te kunnen doen?

Deze vraag krijgen we vaker, met name van schoolopleiders. Artikel 1 van het BRLO-reglement bevat de volgende begripsbepaling: “Een lerarenopleider is werkzaam bij of ten behoeve van instituten of scholen waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot zijn kerntaak.

Substantieel en structureel opleiden zijn hierin de kernwoorden. Als definitie voor structureel en substantieel hebben we hierbij geformuleerd dat een lerarenopleider (structureel) aaneensluitend 2 jaar als lerarenopleider werkt en (substantieel) minimaal 100 uur per jaar aan zijn werk als lerarenopleider besteedt. Het betekent dat je in deze opleidende taak voldoende werkervaring moet hebben om te kunnen reflecteren op de grondslag en de bekwaamheidsgebieden in de beroepsstandaard. In de beroepsstandaard wordt de veelzijdigheid van de rol van lerarenopleiders in de grondslag en bekwaamheidsgebieden gespecificeerd. Vereiste voor een succesvolle aanvraag is dat je rol als opleider expliciet wordt beschreven en verantwoord.

Begeleiden of coachen van de (aspirant-)leraar staat ten dienste van het opleiden. Als begeleidende of coachende taken geïsoleerd worden uitgevoerd, dat wil zeggen zonder dat de aanvrager ook opleidende taken heeft, spreken we niet van een lerarenopleider. De beroepsstandaard is opgesteld met een gemiddeld ervaren lerarenopleider voor ogen. We adviseren lerarenopleiders die net gestart zijn een (paar) jaar te wachten met de registratieaanvraag. Twijfel je hierover of heb je andere vragen over de registratieaanvraag? Mail dan naar info@brlo.nl. Je wordt dan teruggebeld voor een persoonlijk advies.

De veelgestelde vragen vind je ook op onze website.