BRLO

Hoe is de onafhankelijke beoordeling van registratiebeoordelaars gewaarborgd?

De beoordeling wordt uitsluitend uitgevoerd door erkende registratiebeoordelaars.

Hoe is de onafhankelijke beoordeling van registratiebeoordelaars gewaarborgd?

Dit kunnen zowel erkende Velon-registratiebeoordelaars als erkende registratiebeoordelaars van instituten of opleidingsscholen zijn. De eerste groep bestaat uit door Velon erkende beoordelaars die deel uitmaken van de beoordelaarsgroep van Velon. De tweede groep bestaat uit door Velon erkende beoordelaars die deel uitmaken van een beoordelaarsgroep van een instituut of een opleidingsschool.

Alle registratiebeoordelaars worden zorgvuldig geselecteerd op hun opleidingsachtergrond en assessmentervaring. Bovendien hebben alle registratiebeoordelaars een onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. Hierin verklaren zij geen (familie)relaties of (directe of indirecte) banden te hebben met de kandidaten. Alle aanvragen voor erkenning worden getoetst door de Erkenningscommissie. De erkenning wordt afgegeven voor vier jaar. Daarna wordt opnieuw bekeken of de betreffende beoordelaar erkend kan worden. Steekproefsgewijs worden beoordelingen door de Registercommissie gecontroleerd op volledigheid en navolgbaarheid.

Naast de erkenning is er een tweede waarborg voor onafhankelijke beoordeling. Elke registratieaanvraag wordt beoordeeld door twee erkende registratiebeoordelaars (vierogenprincipe).

Contactpersonen van instituten of opleidingsscholen die werken met groepen van erkende beoordelaars, zien mede toe op het beoordelingsproces. Zo hebben zij bij de door hen ingediende erkenningsvragen voor de beoordelaars aangegeven hoe zij de onafhankelijkheid waarborgen. Daarnaast zijn het de contactpersonen die de kandidaat-lerarenopleiders koppelen aan de registratiebeoordelaars en daarbij de onafhankelijkheid in het oog houden. Wat nu als ik als kandidaat toch een van mijn beoordelaars blijk te kennen? Dan kun jij of de betreffende beoordelaar dit doorgeven aan info@brlo.nl.

We kunnen ons voorstellen dat er nog meer vragen zijn over de beroepsregistratie. Kijk daarom ook bij onze pagina met documentatie of de pagina met veelgestelde vragen!