Overheid

Hoe gaat het experiment met loslaten toelatingseisen voor de pabo verlopen?

Het ministerie van OCW heeft samen met lerarenopleiders een experiment opgezet waarin studenten ook tijdens hun eerste studiejaar nog aan de toelatingseisen mogen voldoen

<strong>Hoe gaat het experiment met loslaten toelatingseisen voor de pabo verlopen?</strong>

Die beslissing leidt tot verschillende reacties en vooral de onderwijsbonden vinden dat er te weinig naar de leraren zelf is geluisterd. Het hoofdbestuur primair onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOb) ging daarover met betrokkenen in gesprek. In het gesprek worden bekende geluiden gehoord. De aanwezige pabodocenten maken zich zorgen over een overladen programma in het eerste jaar en vinden extra scholing vóór de poort voor mbo-instromers beter. Wat ook al veel pabo’s in samenwerking met mbo’s doen. En ander genoemd nadeel van de pilot is dat studenten die de toetsen in het eerste jaar niet halen alsnog weggestuurd kunnen worden.

Meer over het experiment lees je hier.