Tijdschrift

Het eerste nummer van 2023 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders verschenen

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is onmisbaar voor elke lerarenopleider die bij wil blijven. Lees nummer 1 van 2023.

Het eerste nummer van 2023 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders verschenen

In dit nummer staan acht artikelen. Elk artikel in dit nummer is gereviewed door 2 personen, één uit de redactie van het Tijdschrift en één externe reviewer uit Nederland of Vlaanderen. Hun feedback is meegenomen door de auteurs en het eindresultaat van het schrijf- en reviewproces is nu hier gepubliceerd.

Lees hier de laatste editie: Tijdschrift voor Lerarenopleiders nummer 1, 2023.

Over het Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is. In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, ideeën en opinies. 

Inhoud 2023-1

Monika Donker & Martine van Rijswijk: Handvatten voor leraren en lerarenopleiders voor het omgaan met stress en twijfels in de ontwikkeling van leraren

Sabine Severiens: Een nieuwe lerarenopleiding gericht op het lesgeven in de grote stad. De Educatieve Master Primair Onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Lotte Henrichs, Eline Brummel, Annelie Boerma & Isabel Moorman: Hoe zelfbekwaam voelen (aanstaande) Nederlandse VO-docenten zich over Cultureel Responsief Lesgeven? Hun ervaringen en aanbevelingen voor lerarenopleidingen.

Jeroen S. Rozendaal & Janneke Louwerse: Studenten en opleiders leren in online co-creatie  over het bevorderen van betekenisvolle interactie in online onderwijs. Praktijkvoorbeeld van een cursus Lesson Study.

René Streutker, Agnes Jansen, Ditty Verveda, Floortje Goettsch & Siebrich de Vries: Lerarenopleiders doen Lesson Study: het bevorderen van de professionele dialoog bij studenten

Jeroen S. Rozendaal, Monique Ridder, Monique van de Laarschot & Dorien Doornebos- Klarenbeek: Onderzoekend vermogen van startbekwame leraren: wanneer is het goed genoeg? Ontwerp van een referentiekader voor curriculumontwikkelaars.

Aron Decuyper, Hanne Tack & Ruben Vanderlinde: Aandacht voor effectief lesgeefgedrag tijdens het mentoringsgesprek: Een grootschalig vragenlijstonderzoek bij mentoren in Vlaanderen.

Sabine Meuwissen, Bram Bruggeman & Jo Tondeur: Lerarenopleiders en online onderwijs tijdens de coronacrisis: Spanningsvelden tussen enthousiasme en (techno)stress