Partners

Het belang van samen opleiden in het educatieve domein

Gastblog via HAN Academie Educatie s in het kader van de week van Samen Opleiden.

Het belang van samen opleiden in het educatieve domein

“Samen opleiden in en met de regio. Het is éen van de ambities van de HAN Academie Educatie. In de week van Samen Opleiden deelden we enkele mooie voorbeelden hoe we hier invulling aan geven.

Ambitie

De ambitie van de academie is helder. Gezamenlijk, vanuit gelijkwaardigheid en onderwijssector-overstijgend willen we bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen en studenten in de regio én studenten aan onze eigen opleidingen. We pakken daarom gezamenlijk regionale onderwijsvraagstukken op. Het gaat om het samen werven, opleiden, professionaliseren en onderzoeken en om vraagstukken met betrekking tot arbeidsmarkt, onderwijsinnovatie en actuele regionale en maatschappelijke ontwikkelingen.

Tijdens de week van Samen Opleiden publiceerden we slechts enkele mooie voorbeelden hoe we samen met de praktijk vormgeven aan het samen opleiden.” 

Lees meer over de voorbeelden op de website!