Artikelen

Een onderwijsvraag? Stel ‘m bij de Kennisrotonde!

Heb je een onderwijsvraag en wil je een antwoord op basis van wetenschappelijk onderzoek? Dan kun je als lerarenopleider terecht bij de Kennisrotonde.

Een onderwijsvraag? Stel ‘m bij de Kennisrotonde!

De Kennisrotonde is een online loket waar snel en kosteloos antwoord gegeven wordt op vragen uit het onderwijs mét kennis uit onderzoek. De vragen en antwoorden dragen bij aan de lespraktijk en het curriculum van lerarenopleiders.

Verbetering en vernieuwing onderwijs

Veel onderwijsprofessionals hebben inmiddels hun vraag gesteld bij de Kennisrotonde. Ze kregen antwoord op hun vraag en konden zo wetenschappelijk gefundeerde keuzes maken in hun eigen onderwijspraktijk. Zo draagt de Kennisrotonde bij aan kennisbenutting en aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

“Het stellen van een vraag laat aan studenten zien dat ook lerarenopleiders de hulp van experts inroepen om een volgende stap te zetten. Het antwoord heeft mij veel inzichten opgeleverd.”

Stel jouw vraag

Door jouw vraag te stellen, verrijk je je eigen inzichten en help je de onderwijspraktijk verder. Stel je vraag op de website van de Kennisrotonde.

Ook vind je op de pagina Vraag en Antwoord antwoorden op eerder gestelde vragen.