Nieuws

Grote opkomst beleidsatelier ‘Ruim baan’

Het beleidsatelier dat in april gehouden werd om met lerarenopleiders in gesprek te gaan over het thema 'Leraren, hun opleiding en loopbanen in de toekomst' is zeer goed bezocht.

Bijna alle geledingen binnen Velon waren aanwezig.

Doel van het beleidsatelier was om het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap input te geven hoe wij als lerarenopleiders denken dat de opleidingen van leraren en hun loopbaanpaden eruit moeten zien. En hoe hierbij meer verbindingen tussen onderwijssectoren gelegd kunnen worden.

Creatieve ideeën

50 lerarenopleiders discussieerden met elkaar over de lerarenopleidingen en lerarenopleiders in de toekomst. Het bleef niet alleen bij praten. Er waren zelfs creatieve ideeën over hoe dit er uit zou kunnen zien.

De ideeën en kennis die tijdens dit beleidsatelier zijn opgedaan gebruiken de ministers Van Engelshoven en Slob voor hun reactie op het advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad. De reactie gaat voor de zomer naar de Tweede Kamer. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Lees ook het bericht ‘Reactie lerarenopleiders op adviesrapport Ruim baan voor leraren