Partners

Gezamenlijk vakmanschap in het onderwijs

Gezamenlijk vakmanschap in het onderwijs

Voor lerarenopleidingen speelt het werkveld een essentiële rol. We leiden op voor scholen in onze regio en daarom is het belangrijk dat we dit samen doen.

Los van het feit dat we samen onze studenten opleiden, is er binnen de partnerschappen van de lerarenopleidingen van de HAN de afgelopen jaren ook steeds meer afstemming rondom de kwaliteit van onderwijs. Om een goed gesprek te voeren over de kwaliteit moet helder zijn wat we als opleiding aanbieden aan onze studenten. Dit staat beschreven in het opleidingsstatuut en de onderwijs- en examenregeling, maar die zijn voor het werkveld deels niet beschikbaar en praktisch leesbaar. In het gesprek met het werkveld kwam naar voren dat er behoefte is aan een praktisch concreet overzicht van het opleidingsprogramma van de lerarenopleiding.

Klankbordsessie

Hoe hebben we dat aangepakt? Als HAN Pabo hebben we momenten gecreëerd waarin we deze gesprekken over het onderwijsprogramma faciliteren. In één van deze overleggen kwam het thema (vak)didactische bekwaamheid ter sprake. Er zijn veel ontwikkelingen geweest de afgelopen 10 á 20 jaar, vooral binnen de cognitieve psychologie, die steeds meer richting geeft over wat een goede leerkracht (vak)didactisch zou moeten kunnen. In dit gesprek tussen de samenwerkende besturen en de Pabo kwam al snel naar voren dat we op dit onderwerp ons verder wilden verdiepen.

Lees verder via de website HAN Academie Educatie.

Samen Opleiden

In de landelijke Week van Samen Opleiden publiceert HAN Academie Educatie dagelijks een mooi voorbeeld van Samen Opleiden.