Nieuws

Geniet van de zomer!

Met de zomervakantie voor de deur is het een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen half jaar. Want er is weer veel gebeurd.

Geniet van de zomer!

Een korte opsomming:

  • Ons jaarlijkse congres, dit jaar in Breda. Wat was de opkomst wederom groot!
  • Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is digitaal gegaan. Dinsdag 25 juni verstuurden we nummer 2 naar onze leden.
  • Een eigen mediatheek mét zoekfunctie en een ‘like’ knop.
  • Een toename van het aantal lerarenopleiders dat zich heeft laten registreren en prolongeren. Inmiddels staat de teller op 1314.
  • Een druk bezochte ledenraad-activiteit in samenwerking met OCW rondom het advies Ruim baan voor leraren.
  • Een nieuw bestuurslid: Maaike Vervoort!
  • We vorderen met de vorming van het Velon bureau. Sinds 1 januari hebben we een verenigingsmanager (Piet Almeloo) en vanaf augustus komt er een medewerker communicatie.

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de Velon studiedag in Utrecht in volle gang en worden de contouren van het Velon congres 2020 in Leeuwarden langzaam zichtbaar. Verder bereidt een groot aantal lerarenopleiders zich voor op zijn/haar registratie of prolongatie.

Dit alles dankzij de inspanningen van vele betrokkenen. Want alleen samen met onze leden, collega lerarenopleiders, leidinggevenden van opleidingsinstituten en opleidingsscholen en de medewerkers van Velon kunnen we de kwaliteit van onze beroepsgroep telkens weer nieuwe impulsen geven. Zo worden we samen sterker!

Nu is het tijd voor een periode van welverdiende rust, ontspanning, afstand en reflectie. Ook het Velon bureau sluit een paar weken haar deuren. Van 17 juli tot 15 augustus is het bureau gesloten.

Geniet van de zomer en graag tot ziens na de vakantie bij een van onze activiteiten of op onze website!

Namens het Velon bestuur

Miranda Timmermans
Voorzitter