Nieuws

Geef schrijfonderwijs een impuls!

Het Handschriftonderwijs Symposium richt zich speciaal op het Primair en Voortgezet Onderwijs.

Geef schrijfonderwijs een impuls!

Handschriftonderwijs Symposium PO en VO
Thema: “Schrijf je Wijs”

Datum: vrijdag 8 april 2022
Locatie: Driestar educatief Gouda

Deze inspirerende kennis- en netwerkdag geeft een verhelderende kijk op de positie van het handschriftonderwijs, in relatie tot schrijf- en taalvaardigheid. Momenteel vragen schrijfonderwijs en taalvaardigheid om extra aandacht. Het thema van deze tweede editie is: ‘Schrijf je Wijs’.

Dit unieke symposium biedt verdieping en praktisch inzicht, om schrijfonderwijs duurzaam te implementeren in het leren van vandaag en morgen. Het kennismoment vormt opnieuw dé ultieme plek, waar wetenschappelijke expertise en praktische toepassingen ambitieus samenkomen.

Uit een onlangs verschenen onderzoek van de onderwijsinspectie is gebleken dat de doelstellingen voor schrijf- en taalvaardigheid, achterblijven op de vastgestelde onderwijsambities. Ook is er geconstateerd dat binnen het huidige onderwijs, over het algemeen meer aandacht blijkt te zijn voor lezen dan voor schrijven en handschrift.

Het onderwijs is de enige plek waar leerlingen de mogelijkheid krijgen, om schrijfvaardigheid en het handschrift kwalitatief te ontwikkelen. Voldoende kennis en didactisch inzicht van leerkrachten, vormen een essentiële basis voor het geven van effectief schrijfonderwijs. De afgelopen coronajaren maken een structurele aanpak voor goed schrijfonderwijs extra urgent.

Beleidsbepalende instanties adviseren dat het vooral gaat om het formuleren van een fundamentele aanpak voor goed schrijfonderwijs. Juist nu is hét moment om deze uitdagingen voor effectief schrijfonderwijs aan te grijpen en kansen binnen de curriculumontwikkeling te benutten. Besteed vrijgekomen gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor een duurzame leerstrategie voor schrijfonderwijs.

Dit verhelderende symposium over schrijfonderwijs met als thema; “Schrijf je Wijs” sluit optimaal aan bij de huidige situatie en tijdgeest. Pak samen met ons de pen op om schrijven en in het bijzonder handschriftonderwijs, een duurzame kwaliteitsimpuls te geven. Mis deze bijzondere dag niet!

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website: www.handschriftonderwijs.nl