Nieuws

Ga in gesprek met de Commissie Onderwijsbevoegdheden

Dat kan op maandag 26 oktober tijdens een online overleg van 19.00 – 21.00 uur. Interesse? Meld je dan nu aan.

Een verslag van deze  bijeenkomst lees je hier

Na een succesvolle sessie over het advies Ruim Baan op het congres van 2019 in Breda en een beleidsatelier onder leiding van OCW over mogelijke uitwerkingen van dit advies, waar lerarenopleiders hun stem konden laten horen, organiseren we nu een consultatieronde met de Commissie Bevoegdheden.

De toekomst van het leraarsberoep

In 2018 adviseerde de Onderwijsraad in zijn rapport ‘Ruim baan voor leraren’ over een nieuw perspectief op het leraarsberoep.  De ministers hebben in reactie daarop aangekondigd dat er een nieuw bevoegdhedenstelsel wordt ontworpen. De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft de opdracht gekregen dit verder uit te werken. De opdracht van de commissie betreft de bevoegdheid, het opleiden en de loopbaanontwikkeling van toekomstige leraren.

Bijeenkomst 26 oktober

Op maandag 26 oktober organiseert Velon samen met de Commissie Onderwijsbevoegdheden een online bijeenkomst van 19.00 – 21.00 uur. De Commissie wil graag met lerarenopleiders in gesprek over:

De formulering van een pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar dat voor alle vakken en sectoren gelijk is.

In het advies ‘Ruim baan voor leraren’ (2018) pleit de Onderwijsraad voor de formulering van een pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar die voor alle vakken en sectoren gelijk is: de kern van het beroep die alle leraren bindt. Het idee is dat zo’n kern de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het beroep en de mobiliteit tussen sectoren vergroot. Deze kern zou in elke lerarenopleiding terug moeten komen. We nodigen je uit mee te praten over het idee van zo’n gemeenschappelijke kern van het leraarsberoep. Wat vind je van de eerste uitwerking?

Het idee van bevoegdheid als ‘startbewijs’ en de opleiding die daarvoor nodig is

De Onderwijsraad stelt voor de aantrekkelijkheid van het leraarsberoep te vergroten door ruimere mogelijkheden voor specialisatie en loopbaanontwikkeling. De commissie onderzoekt de denkrichting waarbij leraren eenmaal hun ‘startbewijs’ voor het beroep behalen en daarmee in de volle breedte het beroep van leraar mogen uitoefenen. Bij deze denkrichting hoort een ‘bouwsteensgewijze’ vormgeving van de lerarenopleiding: een generieke algemene pedagogische en didactische kern, vakinhoud, vakdidactiek en kennis van de doelgroep. Leraren beheersen alle bouwstenen in samenhang om les te mogen geven. Als leraren zich in hun verdere loopbaan willen ontwikkelen naar een andere doelgroep of inhoud, dan breiden ze hun bekwaamheid uit door aanvullende specifieke opleidingsbouwstenen te stapelen, of door eigen expertiseopbouw.

Geïnteresseerd?

Meld je aan via info@velon.nl. We sturen je daarna de definitieve agenda en een link naar het online overleg. Zowel leden als niet-leden van Velon zijn welkom!