Formulieren

Evaluatie prolongatiekandidaten (nieuw)

Beste prolongatiekandidaat,

Je hebt inmiddels de prolongatieprocedure (bijna) afgerond. We zijn erg benieuwd naar je ervaringen en horen graag welke suggesties ter verbetering je hebt. Daarom nodigen we je hierbij uit om antwoord te geven op de vragen in deze evaluatie.

Deze evaluatie bestaat uit twee algemene vragen gevolgd door stellingen waarbij je op een vijfpuntsschaal kunt aangeven in hoeverre je het daarmee eens bent (1= helemaal oneens, 2= oneens, 3= noch eens/noch oneens, 4= eens, 5= helemaal eens). Enkele stellingen worden gevolgd door een open vraag waarbij je jouw verbetersuggesties en overige opmerkingen kunt noteren.

Alvast bedankt voor je medewerking!