Nieuws

Fijne feestdagen!

Namens Velon wenst voorzitter Miranda Timmermans je fijne feestdagen!

2020 was mede door corona een bewogen jaar. Het maakte dat voor het eerst in ons bestaan het Velon Congres niet door is gegaan. We ontdekten met elkaar dat de activiteiten in het kader van ons 45-jarig jubileum ook online georganiseerd kunnen worden. Een vorm van ontmoeting en professionalisering die inmiddels niet meer weg te denken is.

We hebben deze tijd ook aangegrepen stil te staan bij naar wie lerarenopleiders zijn en wie we als beroepsgroep zijn. Dit heeft geleid tot de online publicatie De Staat van de Lerarenopleider. Daarin laten we de diversiteit én de kracht van de beroepsgroep zien. Denken vanuit die kracht is nodig om ons als lerarenopleiders te profileren en aan alle tafels mee te praten over de toekomst van het onderwijs en onze rol daarin.

De pandemie heeft ons allemaal, privé en in ons werk, doen beseffen wat echt belangrijk is. Als vereniging voelen we ons gesteund door onze leden, door de inzet van actieve leden en de betrokkenheid van de organisaties en mensen met wie we samenwerken. Ik wens ons toe dat we elkaar in 2021 vaak zien, online én offline, en dat we samen verder bouwen aan een krachtige beroepsgroep.

Voor nu fijne feestdagen!

Namens bestuur en medewerkers van Velon,

Miranda Timmermans,
Voorzitter Velon.