Nieuws

Fijne feestdagen!

1115 leden, 1488 geregistreerden, 707 congresdeelnemers, 213 studiedagbezoekers, 4 uitgaven van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 1 kennisbasis-deel.

Fijne feestdagen!

Een beschrijving van het Velon-jaar 2019 in getallen, aantallen waar we trots op mogen zijn.

Een vereniging bestaat echter niet uit getallen, maar uit actief betrokken leden. Lerarenopleiders die staan voor de kwaliteit van de eigen professie, die daaraan bijdragen en die kwaliteit uitdragen.

2019 nadert zijn einde. Voor Velon betekent dit dat we een belangrijke fase in onze professionalisering afsluiten. Het project loopt ten einde, vanaf 1 januari 2020 is BRLO verankerd in onze organisatie. Onze professionalisering gaat door. We bouwen aan een vereniging die groeit in aantal en energie.

Ik wil iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft van harte bedanken en de hoop uitspreken dat we in 2020 weer op jullie inzet en betrokkenheid kunnen rekenen.

Voor nu wens ik jullie een mooie kersttijd en het allerbeste voor 2020.

Namens medewerkers en bestuur Velon,

Miranda Timmermans
Voorzitter