Vereniging

Femke van Glansbeek – Timmermans nieuwe verenigingsmanager

Femke volgt Michèl de Vries op als verenigingsmanager van Velon.

Femke van Glansbeek – Timmermans nieuwe verenigingsmanager

Het Velon bestuur is blij te kunnen mededelen dat Femke van Glansbeek vanaf juli 2022 verenigingsmanager a.i. van Velon is. Zij neemt hiermee het stokje over van Michel de Vries die per 1 juli is vertrokken. Femke zal samen met de bureaumedewerkers vormgeven aan het werk voor de Velon ledenorganisatie en voor de BRLO. Femke is iemand die de vereniging goed kent en veel kwaliteiten heeft waaronder ook op beleidsmatig terrein. Femke stelt zich hieronder nader voor.

Femke over haar nieuwe rol: “Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Ik vind het leuk deze functie van ‘spin in het web’ op te kunnen pakken. Samen met leden, bestuursleden, collega’s en andere organisaties wil ik werken aan een actieve vereniging die van betekenis is voor lerarenopleiders in Nederland. Bijvoorbeeld door ons activiteitenaanbod beter aan te sluiten op de behoeften van lerarenopleiders, de vereniging goed te positioneren naar buiten toe maar ook door leden te motiveren zich actief voor Velon in te zetten”.