Overheid

Experiment regulier-speciaal onderwijs

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor samenwerkingsexperimenten van regulier en speciaal onderwijs. Lees meer >

Experiment regulier-speciaal onderwijs

Scholen voor regulier en voor speciaal onderwijs die in 2022-2023 willen gaan experimenteren met intensieve samenwerking, kunnen daartoe een aanvraag indienen vóór 1 juni 2022.

Daarvoor is sinds juli 2020 een aparte beleidsregel ingevoerd: Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs. Het uiteindelijke doel is meer leerlingen dichter bij huis onderwijs bieden, meer inclusie, meer maatwerk en passende ondersteuning realiseren.

Volgens de beleidsregel kunnen een reguliere school en een school voor speciaal onderwijs zes jaar als één school kunnen functioneren (met de mogelijkheid tot twee jaar verlenging). Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs staat meer informatie.

Bron en foto: Steunpunt Passend Onderwijs