Nieuws

Erasmus+ voor Lerarenopleidingen

Op 15 april a.s. zal de Europese Commissie in het kader van Erasmus+ een nieuw onderdeel van de Jean Monnet Actie lanceren, gericht op lerarenopleidingen.

Erasmus+ voor Lerarenopleidingen

Het nieuwe onderdeel biedt aanbieders van lerarenopleidingen de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen voor het aanbieden van opleidingen over EU-aangelegenheden voor docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 

De Europese Commissie nodigt lerarenopleiders en leraren uit om deel te nemen aan een online event over de nieuwe Jean Monnet-activiteiten op 15 april a.s.

Meld je aan

Heb je interesse om deel te nemen? Vul dan deze vragenlijst in. Je ontvangt vervolgens de uitnodiging voor de bijeenkomst op 15 april.