Tijdschrift

Engels op de lerarenopleiding basisonderwijs, een vak op zoek naar status

Lees hier de nieuwste artikelen uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

Engels op de lerarenopleiding basisonderwijs, een vak op zoek naar status

In het voorjaar van 2018 is een peilingsonderzoek Engels uitgevoerd dat zicht geeft op de Engelse taalvaardigheid van groep 8-basisschoolleerlingen op het gebied van gesprekken voeren, luisteren, lezen en woordenschat. In dit onderzoek is ook aan de deelnemende basisschoolleraren (vanaf nu leerkrachten) gevraagd hoe ze hun Engelse taalvaardigheid inschatten, hoeveel Engels ze tijdens de lerarenopleiding basisonderwijs (vanaf nu lerarenopleiding) hebben gehad en hoe tevreden ze zijn over wat ze geleerd hebben. In dit artikel geven we deze resultaten weer en gaan we na wat er is veranderd ten opzichte van vorige peilingen.

We concluderen dat de positie van Engels in het curriculum van de lerarenopleidingen sinds 2012 is versterkt en dat sprake is van een geringe stijging in de tevredenheid van leerkrachten over het onderwijs in Engels tijdens de opleiding. Het gebruik van Engels als doeltaal in de lessen op de basisschool en de zelf-inschatting die leerkrachten van hun luister-, lees-, schrijf- en spreekvaardigheid maken zijn echter weinig veranderd sinds 2012. In de herziene kennisbasis wordt het fundament gelegd voor een meer solide positie van Engels in het curriculum van de lerarenopleidingen.

Zowel uniformering van de curricula Engels als borging van de invoering van de herziene kennisbasis Engels en het eindniveau Engels van studenten is van belang om een (verdere) positieve ontwikkeling in de resultaten te bewerkstelligen en leerlingen al vanaf de basisschool een goede basis van het Engels te kunnen bieden.

Meer lezen?

Klik hier voor het artikel

Velon leden die een account hebben aangemaakt hebben toegang tot de nieuwste artikelen. Alle artikelen van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders staan in de online Mediatheek. Accounthouders die géén lid zijn van Velon hebben kosteloos toegang tot de uitgaven van het Tijdschrift ouder dan 6 maanden.

De Mediatheek vind je onder de knop Mijn professionalisering, log hier in.

Ben je nog geen lid? Hier kan je lid worden van Velon.