Blog

En dan opeens ben je lerarenopleider..

Als bestuurslid van Velon denk ik graag mee over mogelijkheden voor verdere professionalisering van lerarenopleiders. Hierbij gebruik ik inzichten die ik de afgelopen jaren heb opgedaan bij het International Forum for Teacher Education, Info-TED.

En dan opeens ben je lerarenopleider..

Het doel van Info-TED is om op Europees niveau de professionalisering van lerarenopleiders te bevorderen.

Lerarenopleider (in wording)

Veel van ons zijn via een praktijkroute of academische route bij de club van lerarenopleiders beland. Geen idee wat er precies van je verwacht wordt en wat je te wachten staat. Want, een opleiding voor lerarenopleiders is er niet. En toch mag je jezelf dan opeens lerarenopleider noemen. Een flinke uitdaging. Veel Europese collega’s kunnen hier over mee praten.

Dit bleek ook tijdens de Summer Academy die we organiseerden vanuit Info-TED. Lerarenopleiders gaven hun loopbaan weer in een zogenaamde storyline. Uit de storylines was af te leiden hoe verschillend de paden waren die lerarenopleiders bewandeld hadden. En ook de manier waarop zij vaak bij toeval belandden in het lerarenopleidersberoep was divers.

Ervaren collega’s nemen startende lerarenopleiders mee in het lerarenopleidersberoep, maar op maar heel weinig plekken in Europa bestaat een formeel inductietraject voor lerarenopleiders. Ook zijn de professionaliseringsmogelijkheden voor lerarenopleiders schaars. Algemeen didactische scholing is er wel, maar die sluit vaak niet aan op de professionaliseringsbehoeften van lerarenopleiders.

Relatie onderzoek en onderwijs

Een ander inzicht dat ik hier wil noemen is de relatie tussen onderzoek en onderwijs. Onderzoek wordt in veel Europese landen gezien als essentieel onderdeel van het lerarenopleidersberoep. In veel landen zijn lerarenopleidingen onderdeel van een universiteit of een college waar zowel onderwijs als onderzoek belangrijke taken zijn. Van lerarenopleiders wordt verwacht dat zij onderzoek doen, variërend van academisch onderzoek binnen een vakdiscipline tot selfstudy naar de eigen onderwijspraktijk, en hierover publiceren. Ze worden afgerekend op de hoeveelheid publicaties en niet zozeer op de kwaliteit van het onderwijs dat zij verzorgen.

In Nederland wordt minder sterk de nadruk gelegd op onderzoek als een wezenlijk onderdeel van de lerarenopleidersrol. Wel wordt een onderzoekende houding verwacht van alle lerarenopleiders.

Zelfreflectie

Het is goed om als lerarenopleider af en toe stil te staan bij de overeenkomsten en verschillen met lerarenopleiders in andere landen. Stel jezelf vragen als: Op welke manier ben ik eigenlijk lerarenopleider geworden? Welke professionaliseringsmogelijkheden had en heb ik zelf als lerarenopleider? Wat is het belang van onderzoek voor mijn opleidingspraktijk als lerarenopleider? Een stukje zelfreflectie als hulpmiddel waarmee je op jouw manier richting kunt geven aan je verdere professionalisering of ontwikkeling.

Helma Oolbekkink-Marchand
Velon bestuurslid
Forum member van InFo-TED
Universitair docent Radboud Docenten Academie, Nijmegen
Lector meervoudige professionaliteit van leraren, HAN, Nijmegen

Whitepaper beleidsaanbevelingen

Bekijk ook de white paper van Info-TED met daarin beleidsaanbevelingen rondom de professionalisering van lerarenopleiders.

Download de white-paper

Over Info TED

Info Ted wil graag een Europees platform zijn waar kennis gedeeld wordt over de ontwikkeling van lerarenopleiders. De moeite waard om de website, de kennisbasis, de publicaties en blogs eens te bekijken en te gebruiken.

Naar het platform van Info-TED