Blog

Een leuk extraatje! Of toch meer?

Volg de blogs van Velon-voorzitter en lerarenopleider Miranda Timmermans over wat ze beleeft in haar dubbelrol van trajectopleider die een aanvraag voor beroepsregistratie doet.

Een leuk extraatje! Of toch meer?

We zijn nu een tijdje bezig met het BRLO registratietraject en we lopen tegen het einde. En ik moet zeggen, er gebeuren mooie dingen. In de groep zie je samenwerking ontstaan. Zo geven collega’s elkaar feedback en vragen feedback aan elkaar, ze werken en versterken elkaar. Twee collega’s van een andere opleiding hebben het traject gedaan en zijn al geregistreerd. Zij denken met ons mee en delen hun aanvraagdossier en feedback. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.. Mooi om te zien dat dit tot leren leidt.

BRLO-traject

Het BRLO krijgt steeds meer betekenis binnen de pabo. Deelnemers aan het registratietraject praten erover op de afdeling. Ze schrijven erover in de medewerkersmail: ‘Wellicht heb je een collega de afgelopen tijd horen zeggen dat hij of zij naar een BRLO-bijeenkomst ging. Vermoedelijk vroeg jij je toen af waar BRLO voor staat en wat die bijeenkomsten inhouden. BRLO staat voor Beroepsregister Lerarenopleiders. Met het traject willen we onze beroepskwaliteit als lerarenopleider bevorderen door te reflecteren op de beroepsstandaard, door het uitvoeren van een klein onderzoek en vooral ook door veel uit te wisselen onderling.’

Plek in organisatie

De tamtam doet zijn werk. Het mooie beroep van lerarenopleider heeft de aandacht. Collega’s kiezen ervoor om zich te registreren, waardoor ze zich positioneren als lerarenopleider die de eigen professionaliteit zelfkritisch onderhoudt en verhoogt. Zonder draagvlak bij en steun van de directie is dat allemaal niet mogelijk. En dan heb ik het niet (alleen) over het faciliteren van de uren. Nee, de leiding moet het leren ook ondersteunen, door het te benoemen en het een plek te geven in de staande organisatie. En bij ons gebeurt dat.

Zo voert de directie de functioneringsgesprekken aan de hand van de vier bekwaamheidsgebieden van de lerarenopleider: opleidingsdidactisch, agogisch, organisatorisch en ontwikkelingsbekwaam. In de voorbereiding op deze gesprekken maken alle pabo-collega’s gebruik van de placemat, een tool die voor het BRLO is ontwikkeld. De vragen die daarop staan, bieden houvast: Wat inspireert je? Welke professionaliseringsactiviteiten heb je ondernomen? Welke nieuwe inzichten heeft dit opgeleverd en wat doe je daarmee in je handelen? Hoe blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en welke ontwikkelwensen heb je?

Geen ‘extraatje’

Collega’s die deelnemen aan het registratietraject hebben deze voorbereiding dus al gedaan in de bijeenkomsten. Een leuk extraatje. Alleen, is dat niet de reden waarom ik dit verhaal vertel. Wat ik wil onderstrepen is dat deelnemen aan het registratietraject allesbehalve ‘het vullen van een dossier’ is. Het is onderdeel van je dagelijks functioneren. Anders gezegd: registratie is geen ‘extraatje’, niet een doel op zich, maar een middel om je te blijven ontwikkelen.

Als trajectbegeleider, als lerarenopleider die zich voortdurend ontwikkelt en als Velon-voorzitter kan ik hier alleen maar erg tevreden mee zijn.

Miranda Timmermans

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.
Wil jij ook je ervaringen delen in een blog? Meld je aan met een mail naar piet.almeloo@velon.nl.

Meer weten over de tools?

Meer over de tools lees je in het bericht ‘Ontwikkeling toekomstgerichte lerarenopleider in relatie tot beroepsstandaard